• Avarinė tarnyba (dispečerinė)
 • (8 349) 521 07 (8 611) 101 58
 • 02
 • Rugs

Informuojame, kad Jonavos miesto pirtis darbą pradeda š. m rugsėjo mėn. 5 dieną.

 • 06
 • Birž

Informuojame, kad UAB „Jonavos paslaugos“ kasose įmokos pagal sąskaitas priimamos nemokamai. Už įmokų priėmimą kitose mokėjimo vietose mokama pagal mokėjimo paslaugų teikėjų nustatytas kainas.

Kviečiame mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas mokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Jonavoje: Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100, Kosmonautų g. 28-3; Rukloje, Laumės g. 4; Upninkuose, Jaunystės g. 7; Žeimiuose, Kauno g. 47.

 • 12
 • Spa

Informuojame, kad galite prisijungti prie savitarnos svetainės internetiniame puslapyje www.jonavospaslaugos.lt paspaudę nuorodą „Savitarna“. Pirmą kartą jungdamiesi įveskite MOKĖTOJO KODĄ ir PIRMINĮ SLAPTAŽODĮ – šiuos duomenis rasite jums atsiųstoje sąskaitoje. Prisijungę prie UAB „Jonavos paslaugos“ savitarnos svetainės galite:

 • peržiūrėti jums išrašytų sąskaitų ir apmokėjimų istoriją
 • atsispausdinti sąskaitą
 • užsisakyti sąskaitų gavimą elektroniniu paštu (paspaudus „Tvarkyti paskyrą“ įrašykite el. paštą ir „v“ pažymėkite, kad sutinkate gauti sąskaitas el. paštu)
 • susipažinti su jums skirta aktualia informacija

      Apsilankę savitarnos svetainėje, nuorodoje „Tvarkyti paskyrą“ įveskite el. pašto adresą, į kurį  galėsite gauti pirminio slaptažodžio duomenis, jeigu pamiršite jūsų susikurtą slaptažodį.

 • 13
 • Bal

Iki 2016 metų gruodžio 31 dienos visiškai baigta renovuoti 37 namai. Įvyko ataskaitiniai susirinkimai, kurių metu dalyvavusiems savininkams buvo išdalintos pasirašytinai detalios ataskaitos apie viso namo modernizavimo (atnaujinimo) darbų vertę ir konkretaus buto dalį, kuri skaičiuojama pagal konkretaus buto naudingo ploto ir viso namo naudingo ploto santykį. Konkrečiam butui prie bendrųjų investicijų pridedamos individualios investicijos, tai būtent tame konkrečiame bute atlikti darbai. Visų 37 namų butų savininkai turi grąžinti paskolas už modernizavimą ir mokėti priskaičiuotas mokėtinas ir atidėtas palūkanas.

Visas šių daugiabučių modernizavimo (atnaujinimo) paskolas suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Paskolos sutartis su finansuotoju daugiabučio namo savininkų vardu ir jų naudai pasirašė administratorius – UAB „Jonavos paslaugos“. Nuo pat pirmos išmokos rangovams už atliktus darbus pagal pateiktus rangos darbų aktus pradedamos skaičiuoti atidėtos (sukauptos) palūkanos ir baigiamos skaičiuoti, kai valstybė perveda visą papildomą paramą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą. Mokėtinos palūkanos suskaičiuotos anuiteto metodu, tai yra fiksuojama pastovi kiekvieno mėnesio grąžinimo suma, kurią sudaro 3 sudedamosios dalys: grąžintina kintanti kredito dalis, suskaičiuotos mokėtinos palūkanos ir atidėtos (sukauptos) palūkanos. Paskolos grąžinimo trukmė yra 240 mėnesių, pradedant nuo pirmos išmokos rangovui.

Atskiros individualios sąskaitos už paskolos (kredito) ir palūkanų grąžinimą išrašomos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos. Šios įmokos priimamos UAB „Jonavos paslaugų kasose“ iki to paties einamojo mėnesio 23 dienos imtinai, jei ji sutampa su darbo diena, arba paskutinę darbo dieną prieš 23 kalendorinę dieną. Po šio termino įmokos kasose pagal einamojo mėnesio sąskaitas nepriimamos. Nesumokėtos laiku įmokos su delspinigiais priskaičiuojamos prie kito mėnesio sąskaitos. Finansuotojas „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ fiksavo griežtą paskolos grąžinimo dieną, kuri nesutampa su paskutine kalendorinio mėnesio diena, jos negalima keisti ir privalu susimokėti iki nustatytos tikslios datos.

Jei savininkas nesumokėjo visos priklausančios mokėti įmokos, o tik jos mažesnę dalį, tai užskaitymas pradedamas pirmumo seka pagal mokėjimo grafiką. Pirmiausia užskaitomos atidėtos palūkanos, po to, mokėtinos palūkanos, kredito dalis, delspinigiai, kreditoriaus išlaidos išieškoti skolas.

Jei savininkas turi teisę gauti šildymo kompensacijas, tai turi kreiptis į UAB „Jonavos paslaugos“, parašyti pareiškimą dėl kompensacijų už kredito paskolos išmokėjimą dokumentų pateikimo savivaldybei bei turi pats kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuris patvirtina, ar priklauso papildoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą iš biudžeto lėšų. Tai laikinai galiojanti teisė, jos galiojimo terminus seka pats savininkas ir privalo savalaikiai kreiptis į socialinės paramos skyrių dėl jos pratęsimo. Neprasitęsus termino laiku, įmokas turi mokėti pats buto savininkas.

Pamesta, pamiršta, dingusi sąskaita už renovacijos (kredito) grąžinimą neatleidžia nuo prievolės kas mėnesį mokėti kredito grąžinimo įmoką. Būtina iškart kreiptis ir pasiimti sąskaitos kopiją UAB „Jonavos paslaugose“.

Skolininkams siunčiami skolos priminimo raštai. Skolininkų, delsiančių apmokėti ilgiau kaip 90 dienų, susidariusios skolos išieškojimas ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas perduodamas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“.

Jei savininkas nusprendžia, kad gali sumokėti iš anksto visą kredito dalį su atidėtomis palūkanomis, jis parašo raštišką prašymą. Prašymą patvirtina UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ per 5 darbo dienas. Tik tada išrašoma pilna išankstinio apmokėjimo sąskaita, kurią būtina apmokėti iki nustatytos dienos. Savininkas, nesumokėjęs tiksliai nurodytu laiku, privalo mokėti papildomai banko priskaičiuotas mokėtinas palūkanas.

Parduodant, keičiant, dovanojant butus renovuotuose namuose, savininkai, kurių paskola nėra grąžinta iš anksto, privalo apie tai pranešti UAB "Jonavos paslaugoms" o, jei namas yra bendrija, informuoti namo bendrijos pirmininką. Gauti patvirtintą pažymą apie neišmokėtą paskolos (kredito) ir atidėtų palūkanų likutį. Nuo notaro patvirtintos

pardavimo, keitimo, dovanojimo sutarties pasirašymo dienos paskolos mokėjimo prievolė pereina naujam savininkui. Pasikeitimai užregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Paskolas (kreditą) grąžinantys savininkai administratoriui moka Jonavos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nustatytą kredito administravimo mokestį, t.y. 0,028 eur už 1 naudingojo buto ploto kvadratinį metrą, pridedant 21 procentą pridėtinės vertės. Šis mokestis pradedamas mokėti nuo to mėnesio, kai gaunama papildoma valstybės parama, įvyksta ataskaitinis susirinkimas ir patvirtinama pirmos įmokos data. Baigiamas mokėti visiško paskolos grąžinimo dieną.

Šiuo metu yra 15 daugiabučių namų, kurių modernizavimas (atnaujinimas) baigtas, statybos užbaigimo aktai pasirašyti įgaliotos komisijos, tačiau jiems neužteko 2016 metų valstybės biudžete numatytų papildomos paramos lėšų. 2017 metų valstybės biudžete šių lėšų gavimo tiksli data dar nepatvirtinta.

Nuo 2017-01-01 valstybė nebekompensuoja 50 procentų projekto išlaidų, 50 procentų projekto administravimo išlaidų, 50 procentų techninės priežiūros išlaidų. Tik už socialinius būstus, savivaldybei nuosavybės teise priklausančius butus ir už teisę gauti šildymo kompensacijas turinčius butų savininkus viską sumoka „Būsto energijos taupymo agentūra“ iš biudžeto lėšų. Butų savininkai patys privalo rūpintis laiku prasitęsti šildymo kompensacijos galiojimo terminą. Jei jis nebuvo pratęstas laiku, turi mokėti 50 procentų mokesčio, kaip visi gyventojai.

Nuo susirinkimo, kuriame buvo balsuota dauguma balsų už investicinį planą, dienos iki statybų užbaigimo akto dienos, pridedant 45 darbo dienas, bet neviršijant 36 mėnesių, skaičiuojamas projekto administravimo mokestis – 0,10 eur už 1 naudingojo buto ploto kvadratinį metrą. Iki 2016-12-31 jį visiškai apmokėdavo valstybė. Nuo            2017-01-01 dienos 50 procentų projekto administravimo mokesčio apmoka valstybė, o 0,05 eur už 1kv.m., pridedant 21 procentą pridėtinės vertės mokesčio, moka patys butų savininkai. Mokestis priskaičiuojamas sąskaitose už komunalinius mokesčius kartu su kitais mokesčiais.

Dar kartą primename apie įmokų už kredito grąžinimą mokėjimo vietas ir būtiną informaciją:

1. projekto administratoriaus - UAB "Jonavos paslaugos" - KASOSE GRYNAISIAIS ARBA KREDITO KORTELE.
2. bankų interneto linija, užpildant joje esantį UAB „Jonavos paslaugos“ mokėjimo dokumentą. BŪTINA PASIRINKTI TIKSLIĄ MOKĖJIMO INFORMACIJĄ PAGAL BANKĄ, KURIAME TURITE SAVO SĄSKAITĄ, IŠ KURIOS ATLIKSITE PAVEDIMUS
  pasirenkamas jūsų BANKAS, iš kurio pervesite pinigus ĮMOKOS KODAS ĮMOKOS PAVADINIMAS
  DNB 439015 Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“
  SEB   „Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“
  Swedbank 103339 „Kreditas“

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ.

 

3. Suderinęs su kredito sutarties administratoriumi – UAB „Jonavos paslaugos“ - buto savininkas gali visam paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpiui savo banke sudaryti tiesioginio debeto sutartis, pagal kurias iš jo asmeninės sąskaitos kas mėnesį būtų nuskaitytos vienodos anuiteto būdu suskaičiuotos grąžinamos įmokos į konkrečiam daugiabučiui namui priskirtą sąskaitą.

JOKIE KITI MOKĖJIMO BŪDAI NĖRA PRIIMTINI, JEI JIE NEBUVO SUDERINTI SU ADMINISTRATORIUMI IŠ ANKSTO.
 • 20
 • Vas

 

UAB „Jonavos paslaugos“ (toliau - „Įmonė“) mokesčius už komunalines ir kitas paslaugas pradėjo skaičiuoti nauja programa. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gaus sąskaitas už 2017 m. sausio mėn. komunalines paslaugas kitokios formos bei turinio nei gaudavo prieš tai.

Pagrindiniai skirtumai:

Sąskaita už paslaugas iki 2016-12-31 Sąskaita už paslaugas nuo 2017-01-01
Skolos likutis laikotarpio pradžiai ir pabaigai buvo detalizuojamas pagal kiekvieną paslaugą Skolos likutis laikotarpio pradžiai ir pabaigai detalizuojamas tik pagal paslaugų teikėjus
Paslaugų kainos buvo nurodomos su PVM ir įrašoma apskaičiuota bendra mokesčio suma Paslaugų kainos nurodomos be PVM, įrašoma apskaičiuota mokesčio suma be PVM, PVM ir bendra suma
Apmokėtos ir perskaičiuotossumos sąskaitoje nerodytos Rodomos apmokėtos ir perskaičiuotos sumos pagal paslaugų teikėjus
Mokesčiai už laiptinių valymą bei teritorijos tvarkymą buvo priskaitomi vienoje eilutėje Mokesčiai už laiptinių valymą ir teritorijos tvarkymą apskaičiuoti atskirai pagal kiekvieną paslaugą
Mokesčiai už bendrojo naudojimo elektrą buvo priskaitomi eilutėje „Laiptinių apšvietimas, elektra“ Mokesčiai už bendrojo naudojimo elektrą detalizuoti pagal name esančius bendrojo naudojimo elektros skaitiklius
Mokesčiai už remonto darbus pagal iškvietimus, sąskaitų siuntimą paštu, lifto patikrą ir kt. buvo priskaitomi vienoje eilutėje „Papildomi mokesčiai“ Mokesčiai detalizuojami pagal kiekvieną paslaugą
Mokėdami ne visą sumą nei nurodyta sąskaitoje, mokėtojai galėjo pasirinkti ir privalėjo nurodyti kokią sumą moka ar visai nemoka pagal kiekvieno mokesčio eilutę Mokėdami ne visą sumą nei nurodyta sąskaitoje, mokėtojai galės pasirinkti ir privalės nurodyti kokią sumą moka ar visai nemoka tik pagal paslaugų teikėjus. Apmokėtos sumos bus paskirstytos taip: pirmiausiai dengiamos netesybos, likusi suma paskirstoma pagal paslaugas proporcingai skolos dydžiui

Skirtumai dėl pakeistos mokesčių apskaičiavimo tvarkos:

Iki 2016-12-31 Nuo 2017-01-01
Mokesčio už atliekų tvarkymą dydis priklausė nuo buto bendrojo naudojimo ploto Mokestį už atliekų tvarkymą sudaro dvi dalys: pastovioji ir kintamoji. Pastoviosios dalies dydis vienodas visiems, o kintamosios dalies priklauso nuo bute gyvenančių žmonių skaičiaus. Atkreipiame dėmesį, kad, pasikeitus bute gyvenančių žmonių skaičiui mėnesio bėgyje, mokestis pagal naują žmonių skaičių bus skaičiuojamas nuo kito mėnesio
Mokesčio už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo paslaugas butų savininkams mokėti nereikėjo. 100 proc. kompensavo valstybė Už daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administravimo paslaugas bus kompensuojama 50 proc., kitą dalį turės sumokėti patys buto savininkai. Mokestis priskaičiuotas eilutėje „Kredito, modernizavimo administravimas“

Maloniai prašome atidžiai peržiūrėti gautos sąskaitos informaciją, pasitikrinti pradžios likučius bei apmokėtas sumas, o pastebėjus klaidas, pranešti tel. 8 349 52262 arba individualių namų savininkai dėl mokesčio už atliekų tvarkymą tel. 8 349 53689. Tikimės Jūsų supratingumo ir atsiprašome už nepatogumus.

Atkreipiame dėmesį mokėtojų, atsiskaitančių už paslaugas bankų ar kredito unijų internetinėmis linijomis: iki kol bus pakeisti mokėjimo dokumentų šablonai, mokėdami už paslaugas pildykite šabloną pagal priskaičiuotų mokesčių eilutes, į vieną eilutę įrašant išskaidytų mokesčių sumas (laiptinių valymas + teritorijų tvarkymas į eil. „Valymas“; komunalinių atliekų tvarkymo kintamoji dalis + pastovioji dalis į eil. „Šiukšlių išvežimas“; bendrojo naudojimo elektra + bendrojo naudojimo elektra d.+ bendrojo naudojimo elektra n. į eil. „Laiptinių apšvietimas“; remonto darbai + pašto išlaidos + lifto patikra į eil. „Papildomi mokesčiai“ ar „Papildoma suma“).

Primename, kad sąskaitas už mėnesio paslaugas reikia apmokėti iki kito mėnesio paskutinės dienos. Laiku nesumokėjus, skaičiuojami delspinigiai.

 • 22
 • Gruo

Informacija yra pateikta žemiau esančiame priede.

 • 15
 • Bal

UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100, Kosmonautų g. 28-3 Jonavoje, įmokos priimamos ir bankų kortelėmis (VISA Debit, VISA Credit, VISA Business, EC/MC Debit, EC/MC Credit, EC/MC Business, Maestro)

 • 10
 • Vas

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. gegužės 23 d. nutarimo NR. 603 “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo pakeitimo” , IV skyriaus “ Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimo” nuostatais, nuo 2016 m sausio 01 d. keičiasi įmokos už lifto naudojimo, priežiūros ir elektros energijos sunaudojimą:
- už lifto naudojimąsi ir priežiūrą mokesčiai skaičiuojami proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai, visiems 1 – 9 aukštų gyventojams;
- už elektros energijos sunaudojimą pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis skaičiuojami 3 – 9 aukštų gyventojams.

 • 04
 • Vas

Gerb.Klientai, siekiant įmokas priskirti automatiškai, maloniai prašome mokėjimus per nurodytų bankų elektroninę bankininkystę atlikti pasirinkus atitinkamo banko mokėjimo ruošinius(žiūr.plačiau skyriuje“Paslaugos“>“Įmokų priėmimas“).
Nurodytuose bankuose atlikus mokėjimus už kom.paslaugas pagal sąskaitas ir knygeles ne per banko ruošinius, įmokos bus neužskaitomos arba grąžinamos mokėtojui.

 • 13
 • Spa

Nuo 2015 m. spalio 5 d. atsiskaityti už UAB „Jonavos paslaugos“ teikiamas paslaugas galima ir per elektroninę atsiskaitymų sistemą „Viena sąskaita“ bei Swedbank ir SEB bankų interneto linija, užpildant jose esantį UAB „Jonavos paslaugos“ mokėjimų dokumentą.
Mokant banko Swedbank interneto linija: už paslaugas pagal sąskaitas – įmokos kodas 103334, įmokos pavadinimas „Už paslaugas daug. namams pagal s-tas“; už atliekų tvarkymą iš individualių valdų ir už paslaugas kaimo daug. namams - įmokos kodas 103335, įmokos pavadinimas „Už paslaugas pagal atsisk.knygeles“; mokant kreditą – įmokos kodas 103339, įmokos pavadinimas „Kreditas“.
Mokant SEB banko interneto linija: už paslaugas – įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos sąskaita“; mokant kreditą – įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai).
Norint atsiskaityti per elektroninę atsiskaitymų sistemą „Viena sąskaita“, reikėtų kreiptis į UAB „Viena sąskaita“ ir pasirašyti sutartį.
Ir toliau atsiskaityti už įmonės teikiamas paslaugas galima UAB „Jonavos paslaugos“ kasose; banko DnB interneto linija, užpildant joje esantį mokėjimo dokumentą (už paslaugas – įmokos kodas 439014, įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos“; mokant kreditą – įmokos kodas 439015, įmokos pavadinimas „Kreditas, palūkanos, delspinigiai“); Kredito unijose; per UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminalus; AB „Lietuvos paštas“ įmokų priėmimo vietose.
UAB „Jonavos paslaugos“ kasose įmokos pagal sąskaitas priimamos nemokamai. Už įmokų priėmimą kitose mokėjimo vietose mokama pagal mokėjimo paslaugų teikėjų nustatytas kainas.

 • 18
 • Rugp

UAB „Jonavos paslaugos“ ruošiamas sąskaitas už komunalines paslaugas galima gauti ir elektroniniu paštu. Buto savininkas turėtų pateikti prašymą UAB „Jonavos paslaugos“ (el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Klaipėdos g. 17 Jonavoje kab. Nr. 11). Prašyme privaloma nurodyti pareiškėjo v. pavardę, abonento (mokėtojo) kodą, buto adresą bei elektroninio pašto adresą, į kurį norėtų gauti sąskaitas. Siunčiant sąskaitas elektroniniu paštu, popierinės sąskaitos neteikiamos.

Dėl sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį reikėtų kreiptis į AB „Jonavos šilumos tinklai“ – www.jonavosst.lt

Prašymo formą galite atsisiųsti žemiau pateiktame priede.

 • 23
 • Lie
 • Žemes, gruntą;
 • Statybines ir griovimo atliekas;
 • Chemines medžiagas ir pavojingas atliekas;
 • Skystas atliekas;
 • Karštas atliekas;
 • Pakuotės atliekas;
 • Žaliąsias atliekas;
 • Naudotas padangas.

Asmenys, metantys draudžiamas atliekas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar paliekantys atliekas prie konteinerio, baudžiami LR ATPK numatyta tvarka.
Baldai, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos iš komunalinių atliekų aikštelių pirmadieniais nuo 8 val. ryto. Šias atliekas prašome išnešti tik sekmadieniais, t.y. likus 24 val. iki surinkimo pradžios.

Jonavoje yra dvi didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelės: Jonalaukio kaime (buvusio sąvartyno teritorijoje) ir Darbininkų g. 19. Gyventojai į šias aikšteles gali nemokamai pristatyti namų buityje susidariusias atliekas:

 •  Medieną: nenaudojamus baldus, įvairius medinius daiktus, medienos atliekas.
 •  Metalą: metalinius namų ūkio daiktus, įrenginius ar jų dalis.
 •  Buities prietaisus ir įrenginius: šaldytuvus, televizorius, žaislus, elektros prietaisus ir t.t.
 •  Netinkamas naudoti padangas: lengvųjų automobilių, dviračių.
 •  Pavojingas buitines atliekas: liuminiscencines lempas, akumuliatorius, tepalus, filtrus ir t.t.
 •  Buityje susidarančias statybines atliekas: betoną, plytas, mišrias statybines ir griovimo atliekas.
 •  Žaliąsias atliekas: žolę, šakas ir kitas biodegraduojančias atliekas.
 •  Statybines medžiagas, turinčios asbesto (šiferio atliekos). Šifelio atliekų vienas žmogus gali atvežti iki 10 lakštų arba 100 kg.

Didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelių darbo laikas:
Jonalaukio k., Jonavos raj. (tel. pasiteiravimui 8 683 384 83) I-V 9-18 val., VI - VII - nedarbo dienos. Darbininkų g. 19, Jonava (tel. pasiteiravimui 8 683 048 71) II-V 10-19 val.; VI 9-16 val.; VII - I - nedarbo dienos.
Pietų pertrauka 13-14 val.

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto (šiferio atliekos) priimamos į Zabieliškio regioninį sąvartyną adresu Zabieliškio k., Pelėdnagių sen, Kėdainių r. Statybinių medžiagų, turinčių asbesto priėmimo į sąvartyną kaina už 1 toną 57,45 Eur su PVM.
Dėl statybinių atliekų, turinčių asbesto (šiferio atliekos) pristatymo į Zabieliškio regioninį sąvartyną kreiptis į VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, tel.: 8 682 557 80.
Informacija apie paramos teikimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" pateikta http://www.nma.lt/
tel.: (8 52) 526 999 arba 1841.

Atliekų tvarkymo skyrius

 • 26
 • Birž

Remiantis LR Vyriausybės 2015-04-15 dienos nutarimu Nr.390 ir LR Civilinio Kodekso 4.82 straipsnio 4 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, skiriamas ilgalaikiuose planuose numatytiems ir nenumatytiems namo atnaujinimo darbams, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, finansuoti.

Nuo 2015-06-01 dienos bus pradėtas skaičiuoti minimalus kaupiamosios įmokos tarifas – 0,05 Eur/m2/ mėn, kai daugiabučio namo naudingas plotas iki 3000 m2 ir 0,03 Eur/m2/mėn – kai naudingas plotas didesnis nei 3000 m2.

Su LR Vyriausybės 2015-04-15 dienos nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ galite susipažinti internetiniame puslapyje www.e-tar.lt ( nutarimo registracijos data 2015-04-21)

 

Namo administratorius

 • 16
 • Birž

Apie pasikeitusią įmokų mokėjimo tvarką galite sužinoti skyriuje "Įmokų priėmimas"

 • Klaipėdos g. 17, Jonava, LT-55169
 • (8 349) 529 39
 • (8 349) 529 39
 • Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
map mod

Atsiliepimai

Captcha  Klaida.   Laiškas sėkmingai išsiųstas.