• Avarinė tarnyba (dispečerinė)
  • (8 349) 521 07 (8 611) 101 58

RENOVUOTŲ NAMŲ SAVININKŲ MOKESČIAI

Iki 2016 metų gruodžio 31 dienos visiškai baigta renovuoti 37 namai. Įvyko ataskaitiniai susirinkimai, kurių metu dalyvavusiems savininkams buvo išdalintos pasirašytinai detalios ataskaitos apie viso namo modernizavimo (atnaujinimo) darbų vertę ir konkretaus buto dalį, kuri skaičiuojama pagal konkretaus buto naudingo ploto ir viso namo naudingo ploto santykį. Konkrečiam butui prie bendrųjų investicijų pridedamos individualios investicijos, tai būtent tame konkrečiame bute atlikti darbai. Visų 37 namų butų savininkai turi grąžinti paskolas už modernizavimą ir mokėti priskaičiuotas mokėtinas ir atidėtas palūkanas.

Visas šių daugiabučių modernizavimo (atnaujinimo) paskolas suteikė UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Paskolos sutartis su finansuotoju daugiabučio namo savininkų vardu ir jų naudai pasirašė administratorius – UAB „Jonavos paslaugos“. Nuo pat pirmos išmokos rangovams už atliktus darbus pagal pateiktus rangos darbų aktus pradedamos skaičiuoti atidėtos (sukauptos) palūkanos ir baigiamos skaičiuoti, kai valstybė perveda visą papildomą paramą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą. Mokėtinos palūkanos suskaičiuotos anuiteto metodu, tai yra fiksuojama pastovi kiekvieno mėnesio grąžinimo suma, kurią sudaro 3 sudedamosios dalys: grąžintina kintanti kredito dalis, suskaičiuotos mokėtinos palūkanos ir atidėtos (sukauptos) palūkanos. Paskolos grąžinimo trukmė yra 240 mėnesių, pradedant nuo pirmos išmokos rangovui.

Atskiros individualios sąskaitos už paskolos (kredito) ir palūkanų grąžinimą išrašomos iki kiekvieno mėnesio 10 dienos. Šios įmokos priimamos UAB „Jonavos paslaugų kasose“ iki to paties einamojo mėnesio 23 dienos imtinai, jei ji sutampa su darbo diena, arba paskutinę darbo dieną prieš 23 kalendorinę dieną. Po šio termino įmokos kasose pagal einamojo mėnesio sąskaitas nepriimamos. Nesumokėtos laiku įmokos su delspinigiais priskaičiuojamos prie kito mėnesio sąskaitos. Finansuotojas „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ fiksavo griežtą paskolos grąžinimo dieną, kuri nesutampa su paskutine kalendorinio mėnesio diena, jos negalima keisti ir privalu susimokėti iki nustatytos tikslios datos.

Jei savininkas nesumokėjo visos priklausančios mokėti įmokos, o tik jos mažesnę dalį, tai užskaitymas pradedamas pirmumo seka pagal mokėjimo grafiką. Pirmiausia užskaitomos atidėtos palūkanos, po to, mokėtinos palūkanos, kredito dalis, delspinigiai, kreditoriaus išlaidos išieškoti skolas.

Jei savininkas turi teisę gauti šildymo kompensacijas, tai turi kreiptis į UAB „Jonavos paslaugos“, parašyti pareiškimą dėl kompensacijų už kredito paskolos išmokėjimą dokumentų pateikimo savivaldybei bei turi pats kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuris patvirtina, ar priklauso papildoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą iš biudžeto lėšų. Tai laikinai galiojanti teisė, jos galiojimo terminus seka pats savininkas ir privalo savalaikiai kreiptis į socialinės paramos skyrių dėl jos pratęsimo. Neprasitęsus termino laiku, įmokas turi mokėti pats buto savininkas.

Pamesta, pamiršta, dingusi sąskaita už renovacijos (kredito) grąžinimą neatleidžia nuo prievolės kas mėnesį mokėti kredito grąžinimo įmoką. Būtina iškart kreiptis ir pasiimti sąskaitos kopiją UAB „Jonavos paslaugose“.

Skolininkams siunčiami skolos priminimo raštai. Skolininkų, delsiančių apmokėti ilgiau kaip 90 dienų, susidariusios skolos išieškojimas ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas perduodamas UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“.

Jei savininkas nusprendžia, kad gali sumokėti iš anksto visą kredito dalį su atidėtomis palūkanomis, jis parašo raštišką prašymą. Prašymą patvirtina UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ per 5 darbo dienas. Tik tada išrašoma pilna išankstinio apmokėjimo sąskaita, kurią būtina apmokėti iki nustatytos dienos. Savininkas, nesumokėjęs tiksliai nurodytu laiku, privalo mokėti papildomai banko priskaičiuotas mokėtinas palūkanas.

Parduodant, keičiant, dovanojant butus renovuotuose namuose, savininkai, kurių paskola nėra grąžinta iš anksto, privalo apie tai pranešti UAB "Jonavos paslaugoms" o, jei namas yra bendrija, informuoti namo bendrijos pirmininką. Gauti patvirtintą pažymą apie neišmokėtą paskolos (kredito) ir atidėtų palūkanų likutį. Nuo notaro patvirtintos

pardavimo, keitimo, dovanojimo sutarties pasirašymo dienos paskolos mokėjimo prievolė pereina naujam savininkui. Pasikeitimai užregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Paskolas (kreditą) grąžinantys savininkai administratoriui moka Jonavos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nustatytą kredito administravimo mokestį, t.y. 0,028 eur už 1 naudingojo buto ploto kvadratinį metrą, pridedant 21 procentą pridėtinės vertės. Šis mokestis pradedamas mokėti nuo to mėnesio, kai gaunama papildoma valstybės parama, įvyksta ataskaitinis susirinkimas ir patvirtinama pirmos įmokos data. Baigiamas mokėti visiško paskolos grąžinimo dieną.

Šiuo metu yra 15 daugiabučių namų, kurių modernizavimas (atnaujinimas) baigtas, statybos užbaigimo aktai pasirašyti įgaliotos komisijos, tačiau jiems neužteko 2016 metų valstybės biudžete numatytų papildomos paramos lėšų. 2017 metų valstybės biudžete šių lėšų gavimo tiksli data dar nepatvirtinta.

Nuo 2017-01-01 valstybė nebekompensuoja 50 procentų projekto išlaidų, 50 procentų projekto administravimo išlaidų, 50 procentų techninės priežiūros išlaidų. Tik už socialinius būstus, savivaldybei nuosavybės teise priklausančius butus ir už teisę gauti šildymo kompensacijas turinčius butų savininkus viską sumoka „Būsto energijos taupymo agentūra“ iš biudžeto lėšų. Butų savininkai patys privalo rūpintis laiku prasitęsti šildymo kompensacijos galiojimo terminą. Jei jis nebuvo pratęstas laiku, turi mokėti 50 procentų mokesčio, kaip visi gyventojai.

Nuo susirinkimo, kuriame buvo balsuota dauguma balsų už investicinį planą, dienos iki statybų užbaigimo akto dienos, pridedant 45 darbo dienas, bet neviršijant 36 mėnesių, skaičiuojamas projekto administravimo mokestis – 0,10 eur už 1 naudingojo buto ploto kvadratinį metrą. Iki 2016-12-31 jį visiškai apmokėdavo valstybė. Nuo            2017-01-01 dienos 50 procentų projekto administravimo mokesčio apmoka valstybė, o 0,05 eur už 1kv.m., pridedant 21 procentą pridėtinės vertės mokesčio, moka patys butų savininkai. Mokestis priskaičiuojamas sąskaitose už komunalinius mokesčius kartu su kitais mokesčiais.

Dar kartą primename apie įmokų už kredito grąžinimą mokėjimo vietas ir būtiną informaciją:

1. projekto administratoriaus - UAB "Jonavos paslaugos" - KASOSE GRYNAISIAIS ARBA KREDITO KORTELE.
2. bankų interneto linija, užpildant joje esantį UAB „Jonavos paslaugos“ mokėjimo dokumentą. BŪTINA PASIRINKTI TIKSLIĄ MOKĖJIMO INFORMACIJĄ PAGAL BANKĄ, KURIAME TURITE SAVO SĄSKAITĄ, IŠ KURIOS ATLIKSITE PAVEDIMUS
  pasirenkamas jūsų BANKAS, iš kurio pervesite pinigus ĮMOKOS KODAS ĮMOKOS PAVADINIMAS
  DNB 439015 Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“
  SEB   „Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai)“
  Swedbank 103339 „Kreditas“

Mokėjimo pavedime būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ.

 

3. Suderinęs su kredito sutarties administratoriumi – UAB „Jonavos paslaugos“ - buto savininkas gali visam paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpiui savo banke sudaryti tiesioginio debeto sutartis, pagal kurias iš jo asmeninės sąskaitos kas mėnesį būtų nuskaitytos vienodos anuiteto būdu suskaičiuotos grąžinamos įmokos į konkrečiam daugiabučiui namui priskirtą sąskaitą.

JOKIE KITI MOKĖJIMO BŪDAI NĖRA PRIIMTINI, JEI JIE NEBUVO SUDERINTI SU ADMINISTRATORIUMI IŠ ANKSTO.
  • Klaipėdos g. 17, Jonava, LT-55169
  • (8 349) 529 39
  • (8 349) 529 39
  • Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atsiliepimai

Captcha  Klaida.   Laiškas sėkmingai išsiųstas.