Gegužės 11 dieną buvo išdalintos dar dviejų namų ataskaitos. Pirmieji su atnaujinto namo darbais, patirtomis išlaidomis, gauta valstybės parama ir mokėtinomis sumomis susipažino Kosmonautų g. 3 namo savininkai.

   Abiejų daugiabučių namų modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Dailista“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Kosmonautų g. 3 atlikti darbai: lauko sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, senų lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, šilumos punkto keitimas. Darbai kainavo 257 497,40 €, įvertinus suteiktą valstybės paramą – 90 124,09 €, butų savininkams liko padengti 167 373,31 €. Po šių darbų namas pasiekė C energinę klasę.

   Vienam butui tekusi investicijų suma svyravo nuo 3 688,51 € iki 8 685,79 €. Todėl, įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-18 svyruoja nuo 2 450,79 € iki 5 771,15 €. Šią sumą galima padengti iš karto arba mokant įmokas kas mėnesį iki 2036-06-20.

   Chemikų g. 53 informaciją apie namo atnaujinimą, paramą ir įmokų mokėjimo tvarką gavo antrasis. Šiam namui pasiekti energinio efektyvumo C klasę padėjo atlikti darbai: lauko sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, senų lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, šilumos punkto modernizavimas. Darbų kaina – 172 872,76 €, iš jos 60 505,46 buvo padengti valstybės paramos lėšomis, namo gyventojams liko apmokėti 112 367,30 €.

   Vienam butui, priklausomai nuo jo dydžio ir tekusių individualių investicijų, tekusi investicijų suma sudarė nuo 4 138,09 € iki 7 170,89 €. Vienam butui tenkanti apmokėti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-18 svyruoja nuo 2 762,84 € iki 4 787,71 €.

   Abu šiuos namus finansavo AB „Šiaulių bankas“, paskola paimta 20 metų, t.y. iki 2036-06-20, nustatytos fiksuotos 3 proc. metinės palūkanos, paskolos grąžinimo būdas - linijinis. Dėl linijinio metodo įmokos visą laikotarpį bus skirtingos ir išmokant didesnę kredito dalį mažės, nes palūkanos skaičiuosis nuo neišmokėtos, negrąžintos kredito dalies. Kiekvieną mėnesį šių namų gyventojai gautas sąskaitas privalės susimokėti tą patį mėnesį iki 18 d. (imtinai). Kosmonautų g. 3 ir Chemikų g. 53 gyventojų mokos priimamos tik į daugiabučiams namams specialiai sukurtas ir apdraustas kaupiamąsias sąskaitas, kurių numeriai nurodyti ant sąskaitų už modernizavimo darbus. Pavedimus į daugiabučių namų kaupiamąsias sąskaitas galite atlikti:

     1. Iš savo banko sąskaitos, naudodamiesi internetine bankininkyste.
     2. Iš savo sąskaitos, nuvykę į banko skyrių, kuriame turite banko sąskaitą.
    Grynaisiais pinigais galima susimokėti AB „Šiaulių bankas“ Jonavos klientų aptarnavimo skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 7, Jonava.

   Atliekant pavedimą UAB „Jonavos paslaugos“ nurodomas kaip gavėjas, o mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

   Įmokos UAB „Jonavos paslaugos“ KASOSE NEBUS priimamos!