Praeitą savaitę UAB „Jonavos paslaugos“ į ataskaitų apie renovuotus namus pristatymą pakvietė du Žaliojoje gatvėje esančius daugiabučius: Žalioji g. 6 ir Žalioji g. 9. Abu daugiabučiai į atnaujinimo programą įtraukti gyventojų prašymu, 2013 m. pabaigoje – 2014 m. pradžioje.
Tiek Žalioji g. 6, tiek Žalioji g. 9 namuose apšiltintos lauko sienos, įrengiant vėdinamą fasadą, apšiltintas stogas, keisti seni butų, laiptinių, rūsio langai, stiklinti balkonai pagal vieningą projektą, keistos lauko durys, įrengti balansiniai ventiliai. Žalioji g. 6 name dar atlikti ventiliacijos kanalų valymo darbai, izoliuoti šildymo ir karšto vandens vamzdynai, keistas apšvietimas. Žalioji g. 9 namas pasikeitė šilumos punktą.
Abiejuose namuose rangos darbus atliko UAB „A. Žilinskio ir ko“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybų koordinatoriai“. Po renovacijos abu namai pasiekė C energinę klasę, iki energinio efektyvumo projektų įgyvendinimo Žalioji g. 6 turėjo D, Žalioji g. 9 E energinę klasę.
Atnaujinti 50 butų Žalioji g. 6 namą kainavo 458.513,17 €, iš jų 192.882,75 € padengti valstybės paramos lėšomis, 265.630,42 € turės padengti butų savininkai. Butams tenkanti investicijų suma sudarė nuo 4.791,43 € iki 12.796,64 €. Investicijos atliktos skolintomis lėšomis. Kadangi dalis sumos padengta valstybės lėšomis, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-10-25 svyruoja nuo 2.872,17 € iki 7.683,30 €. Savininkai gali sumokėti visą paskaičiuotą sumą iš karto, gavę sąskaitą arba kiekvieną mėnesį iki 2035-05-25 mokėti priskaičiuojamą mėnesinę įmoką kredito ir palūkanų dengimui nuo 16,59 € iki 44,39 €.
Žalioji g. 9 atnaujinimo darbų kaina – 458.272,45 €, namui suteiktos valstybės paramos dydis – 203.232,27 €, butų savininkams lieka padengti 255.040,18 €. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 4.902,42 € iki 9.421,67 €, paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-10-25 svyruoja nuo 3.030,00 € iki 5.822,72 €. Šią sumą, pagal galimybes, butai pasirinks padengti iš karto, arba kas mėnesį iki 2035-08-25 mokant vienodas įmokas 17,36 € - 33,34 €.
Butams priskaičiuojamos įmokos priklauso nuo buto dydžio bei atliktų darbų bute (ar keisti buto langai, stiklinti balkonai), kiekvienam butui įteikta individuali ataskaita apie jam tekusias investicijas. Žalioji g. 6 bendra namo atnaujinimo kaina kiek brangesnė, nei Žalioji g. 9, nes atliktų darbų sąrašas ilgesnis, be to buvo įgyvendinta valstybės neremiama apšvietimo priemonė, kainavusi 9.303,24 €, šio namo ir paskolos grąžinimo laikotarpis kiek trumpesnis.