Pirmoji gegužės savaitė buvo turtinga ataskaitiniais susirinkimais. Ataskaitos apie atliktus daugiabučių modernizavimo darbus, kainas, mokėtinas sumas, gautą valstybės paramą įteiktos net 4 namų butų savininkams. Pirmąsias sąskaitas už renovaciją gegužės mėn. gaus Kauno g. 91, Žeimių takas 3, A. Kulviečio g. 16 ir Ruklio g. 5 namai. Pirmieji 3 namai atnaujinti Jonavoje, o ketvirtasis Rukloje.

   Kauno g. 91 namas atsinaujinti nusprendė dar 2013 m. pabaigoje. Renovacijos darbai, apimantys lauko sienų šiltinimą įrengiant tinkuojamą fasadą, cokolio šiltinimą, stogo šiltinimą, senų butų langų, laiptinės langų, rūsio langų keitimą, balkonų stiklinimą, balansinių ventilių įrengimą, šildymo sistemos vamzdyno keitimą, šildymo prietaisų keitimą, termostatinių ventilių ir šilumos nuskaitymo daliklių įrengimą, senų lauko durų keitimą, vėdinimo kanalų valymą, truko ilgai, nes namas susidūrė su rangovo UAB „CCM Baltic“ bankrotu, darbus pabaigė kitas rangovas – UAB „Žilinskis ir Co“. Pasiekti C energinę klasę 53 butų namui kainavo 383.508,20 €. Dalis kainos - 172.860,97€, namui buvo apmokėta valstybės paramos lėšomis, kita dalis – 210.647,23€, turės būti padengta butų savininkų lėšomis. Vieno namo buto investicijos svyruoja nuo 3.853,26 iki 11.299,85 €, įvertinus valstybės paramai butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-25 svyruoja nuo 2.216,83 iki 6.597,07 €. Šią sumą butai turi sumokėti iki 2035-03-25 mokėdami 13,16 € – 39,14 € kasmėnesines įmokas.

   Bendrija, įsikūrusi Sodų g. 1 atnaujinti daugiabutį apsisprendė 2014 m. gegužės mėn. Lauko sienų šiltinimas, įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų ir bendrųjų patalpų langų keitimas, bendro naudojimo lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, ventiliacijos kanalų valymas leido namui pasiekti C energinę klasę. Rangos darbus atliko ir išskirtinį vaizdą 53 butų namui pasiekti pradėjo rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“. Visas projekto įgyvendinimas kainavo 382.731,29 €. Valstybė namo atnaujinimo darbams suteikė 157.769,00 € paramą, todėl butų savininkai turės padengti 224.962,29 €. Butams tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 2.087,53 iki 11.811,66 €, atėmus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-05-23 svyruoja nuo 1.418,35 iki 7.677,58 €, butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 8,21 iki 46,46 €. Paskolą savininkai turi išmokėti iki 2035-11-25.

   2014 m. spalio mėn. atsinaujinti nusprendė 75 butų namas - bendrija Žeimių takas 3. Name atlikti lauko sienų šiltinimo darbai įrengiant vėdinamą fasadą, apšiltintas stogas, pakeisti seni langai butuose, laiptinėse, rūsiuose, pakeistos durys laiptinėse, įstiklinti balkonai, sumontuoti balansiniai ventiliai, pagerinta vamzdynų šiluminė izoliacija. Rangos darbus, kurie namui leido pasiekti C energinę klasę, atliko UAB „Žilinskis ir Co“. Viso namo atnaujinimo darbai kainavo 580.712,79 €, iš jų 246.083,89 € padengta valstybės paramos lėšomis, skirtumą – 334.628,90€ turės apmokėti daugiabučio butų savininkai. Butams tenkanti investicijų suma: 5.089,10 – 11.810,38 €, kadangi suteikta valstybės parama mažina savininkui tenkančią apmokėti sumą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-04-26: 3.066,04 – 7.119,96 €. Butams bus priskaičiuojama kasmėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui: 17,86 – 41,46  €. Kreditą savininkai turi padengti iki 2035-09-25.

   Ruklio g. 5 – 40 butų namas Rukloje. Rangos darbus namui atliko UAB „Dalis erdvės“. Name atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas įrengiant naują hidroizoliacinę dangą, senų butų, laiptinių, rūsių langų keitimas, lauko ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profiliu pagal vieningą projektą, ventiliacijos kanalų valymas įrengiant vėjo turbinas ant stogo, balansinių ventilių įrengimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų ir stovų izoliavimas, karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir stovų keitimas. E namo energinę klasę prieš renovaciją pakeisti į C po renovacijos kainavo 410.379,11€. Namui suteikta 173.887,00€ valstybės paramos, 236.492,11€ turės apmokėti butų savininkai. Vienas butas, priklausomai nuo jo dydžio ir tekusių individualių investicijų patyrė išlaidas nuo 6.655,28 iki 13.880,79 €, įvertinus valstybės paramą vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-04-26 svyruoja nuo 4.028,65 iki 8.380,56 €. Iki 2035-10-25 butams bus priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui nuo 23,42 € iki 48,60 €.

   Pirmąsias įmokas visi keturi namai turės sumokėti iki 2017-05-23. Bendras namų skaičius, kuriems administratorius jau atsiskaitė už atliktus atnaujinimo darbus – 44.