Birželio 20 ir 22 d. UAB „Jonavos paslaugos“ pristatė ataskaitas apie atliktus darbus dar dviems namams. Šį kartą pakviesti Rimkų kvartalo namai P. Vaičiūno g. 2a ir Chemikų g. 29.
   P. Vaičiūno g. 2a renovacijai pritarė 2013-11-27, remiantis daugumos gyventojų balsais, name atlikti šie darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų langų, laiptinės langų, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių įrengimas, šildymo sistemos ir karšto vandens tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimas, senų lauko durų keitimas, vėdinimo kanalų valymas. Visus darbus atliko UAB „Magirnis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybų koordinatoriai“. 30 butų namo atnaujinimas kainavo 227927,45 €, suteikta valstybės parama 99059,46 €, likusią sumą – 128868 € turės padengti butų savininkai. Vertinant vienam butui tenkančias investicijų sumas, kurios priklauso nuo buto dydžio ir bute atliktų darbų, jos svyruoja nuo 5457,62 iki 10253,69 €. Butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-06-25 svyruoja nuo 3247,02 iki 6503,26 €. Butai, pasirinkę paskolos išmokėjimą iki 2034-10-23, turės padengti priskaičiuojamas mėnesines įmokas kredito ir palūkanų dengimui nuo 18,98 iki 37,92 €.  
   Chemikų g. 29 renovacijos klausimą svarstė ir jam pritarė 2014-05-05. UAB „A. Žilinskio ir ko“ 75 butų name atliko šiuos darbus: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, šilumos punkto pertvarkymas, balansinių ventilių įrengimas, magistralinio šildymo sistemos vamzdyno keitimas, vėdinimo kanalų valymas, lauko durų keitimas. Techninę priežiūrą statybos darbų metu atliko UAB „Statybų koordinatoriai“. Visas namo atnaujinimo procesas kainavo 554051,99 €, suteikta valstybės parama – 244573,38 €, butų savininkai turės padengti 309478,61 €. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 4790,25 iki 11247,54 €, priklausomai nuo buto dydžio ir tekusių individualių investicijų, atitinkamai, įvertinus valstybės paramą, vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-06-25 svyruoja nuo 2785,33 iki 6564,22 €. Butams, pasirinkusiems paskolą dengti iki 2035-04-25, kiekvieną mėnesį bus priskaičiuojama vienoda mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui nuo 15,99 iki 37,66 €.
   Po renovacijos abiems namams suteikta C energinė klasė. Pirmąsias įmokas už namo atnaujinimą butų savininkai turi sumokėti iki 2016-07-23.