LR aplinkos ministerija 2017 m. spalį paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučių namų atnaujinimui. Kvietimu susidomėjo ir renovuoti savo būstą panoro beveik 600 Lietuvos daugiabučių namų gyventojai iš 50 savivaldybių. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) įvertino pateiktas paraiškas ir sudarė du sąrašus: finansuojamų projektų - į kurį pateko 313 planuojamų atnaujinti daugiabučių ir rezervinį sąrašą, kuriame liko 212 daugiabučių namų. Dešimtadalis pateiktų paraiškų neatitiko LR aplinkos ministerijos nurodytų sąlygų ir buvo atmestos.

Jonavos rajono savivaldybės gyventojus taip pat sudomino galimybė gyventi jaukiau, taupiau, patogiau ir gražiau. Bendromis būsto savininkų ir UAB „Jonavos paslaugos“ darbuotojų pastangomis buvo pateikta 20 paraiškų, iš kurių į pagrindinį sąrašą pateko 18 namų, kuriems valstybės parama bus suteikta šiais metais. Dar 2 namai pateko į rezervinį sąrašą (šiame sąraše likę namai atitinka sąlygas, bet turi mažesnį reitingavimo balą). Jei iš pagrindinio sąrašo daugiabučiai yra išbraukiami (pvz.: renovacijos atsisako gyventojai, namas negauna paskolos ar paramos), į jį įrašomi namai iš rezervinio sąrašo. Tokiu atveju, yra reali tikimybė, kad į pagrindinį sąrašą gali patekti P. Vaičiūno g. 8, Jonavoje (penkioliktu numeriu rezerviniame sąraše likęs namas).

Nors renovacijos procesas vyksta beveik dešimtmetį, kiekvienas kvietimas teikti paraiškas turi vis kitokias taisykles. Pastarojo kvietimo taisyklės rodo, kad dėl pasikeitusios finansavimo tvarkos, papildomo vardinio balsavimo pasirenkant kreditą suteikiantį banką bei administravimo, derinant leidžiamus pakeitimus investiciniame plane šių metų renovacijos tempai bus lėtesni nei iki tol. Svarbus pasikeitimas techninių projektų rengimo procese - pirma turi būti parengtas namo techninis projektas ir tik po to skelbiamas konkursas rangovui. Iki šiol daugiabučiams techninį projektą rengdavo konkursą laimėjęs rangovas, todėl vietoj buvusios vienos viešųjų pirkimų procedūros, bus vykdomos dvi. Dar viena naujovė - tai sutarties sudarymas su LR aplinkos ministerija dėl Valstybės paramos. Valstybės paramos dydis taip pat pakito, ji sudaro 30 proc. energinį efektyvumą didinančių priemonių rangos darbams, ir papildomai 10 proc. paramos skiriama, pertvarkant ar keičiant šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus, daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, kai įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų. Šio kvietimo namams numatyta padengti 100% techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir techninio projekto ekspertizės, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų. Kaip ir anksčiau 100% padengiamos nepasiturintiems (gaunantiems kompensaciją už šildymą) butų savininkams tenkančios išlaidos.

Atkreipiame besiruošiančių renovuoti daugiabučius dėmesį, kad dabar valstybė garantuos 3% palūkanas tik pirmus penkis metus, viso kredito laikotarpio palūkanų norma priklausys nuo finansuojančių bankų pasiūlymų. Prieš pradedant renovacijos projektų įgyvendinimą bus atliekamos bankų, suteikiančių paskolas renovacijai apklausos dėl kreditavimo sąlygų, bankai pateiks savo pasiūlymus nurodydami palūkanų normas. Bankų pasiūlymai bus pristatyti butų savininkams, ir tik savininkų daugumai pritarus pateiktoms kreditavimo sąlygoms, renovacijos procesas vyks toliau.

Jonavos rajono savivaldybės namai, patekę į Finansuojamų projektų sąrašą:

1. Chemikų g. 23,
2. A.Kulviečio g. 21,
3. Lietavos g. 7,                                                                                                                                         
4. Chemikų g. 106,
5. Chemikų g. 39,
6. Chemikų g. 51,
7. Lietavos g. 51,
8. Kosmonautų g. 42,
9. Lietavos g. 25,
10. Lietavos g. 47,
11. Chemikų g. 14,
12. Lietavos g. 19,
13. A.Kulviečio g. 11,
14. Laumės g. 2, Rukla,
15. Chemikų g. 21,
16. Lietavos g. 23,
17. Suvalkiečių g. 3, Juškonys,
18. Lietavos g. 45.

Jonavos rajono savivaldybės namai patekę į Rezervinį sąrašą:

1. P.Vaičiūno g. 8,
2. Vasario 16 – osios g. 17.