Nuo 2015 m. spalio 5 d. atsiskaityti už UAB „Jonavos paslaugos“ teikiamas paslaugas galima ir per elektroninę atsiskaitymų sistemą „Viena sąskaita“ bei Swedbank ir SEB bankų interneto linija, užpildant jose esantį UAB „Jonavos paslaugos“ mokėjimų dokumentą.
Mokant banko Swedbank interneto linija: už paslaugas pagal sąskaitas – įmokos kodas 103334, įmokos pavadinimas „Už paslaugas daug. namams pagal s-tas“; už atliekų tvarkymą iš individualių valdų ir už paslaugas kaimo daug. namams - įmokos kodas 103335, įmokos pavadinimas „Už paslaugas pagal atsisk.knygeles“; mokant kreditą – įmokos kodas 103339, įmokos pavadinimas „Kreditas“.
Mokant SEB banko interneto linija: už paslaugas – įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos sąskaita“; mokant kreditą – įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos (Kreditas, palūkanos, delspinigiai).
Norint atsiskaityti per elektroninę atsiskaitymų sistemą „Viena sąskaita“, reikėtų kreiptis į UAB „Viena sąskaita“ ir pasirašyti sutartį.
Ir toliau atsiskaityti už įmonės teikiamas paslaugas galima UAB „Jonavos paslaugos“ kasose; banko DnB interneto linija, užpildant joje esantį mokėjimo dokumentą (už paslaugas – įmokos kodas 439014, įmokos pavadinimas „Jonavos paslaugos“; mokant kreditą – įmokos kodas 439015, įmokos pavadinimas „Kreditas, palūkanos, delspinigiai“); Kredito unijose; per UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminalus; AB „Lietuvos paštas“ įmokų priėmimo vietose.
UAB „Jonavos paslaugos“ kasose įmokos pagal sąskaitas priimamos nemokamai. Už įmokų priėmimą kitose mokėjimo vietose mokama pagal mokėjimo paslaugų teikėjų nustatytas kainas.