Rugsėjo 11 d. vakarą UAB „Jonavos paslaugos“ į baigiamąjį namo atnaujinimo susirinkimą - ataskaitos pristatymą – pakvietė Chemikų g. 17 namo butų savininkus. Sprendimas atnaujinti namą buvo priimtas 2015 m. birželio 15 d., tam pritarė 64,44 proc. butų savininkų.

   Rangos darbus vykdė UAB „A. Žilinskio ir Ko“. Rangos darbų techninę priežiūrą atliko UAB „Antikus“. Po renovacijos namas pasiekė C energinę klasę, prieš atnaujinimą buvo E klasės.

   45 butų namui buvo pasirinkta bene daugiausiai darbų palyginus su kitais iki šiol renovacijoje dalyvavusiais daugiabučiais. Atliktos energetinio efektyvumo priemonės (lauko sienų šiltinimo darbai įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo darbai, senų butų, laiptinės, rūsio langų keitimas, lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir tiekiamųjų stovų keitimas, magistralinių vamzdynų izoliavimas, šildymo sistemos vamzdynų, šilumos punkto keitimas, šildymo prietaisų keitimas, šilumos nuskaitymo daliklių, termostatinių ventilių ir balansinių ventilių įrengimas, vėdinimo kanalų valymas) kainavo 394.128,35 €, joms buvo suteikta 137.944,92 € valstybės parama. Kiti statybos rangos darbai (buitinių ir lietaus nuotekų vamzdyno keitimas, šalto vandentiekio sistemos remontas), kurių valstybė nerėmė, kainavo 7.823,57 €. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 35.180,11 €, iš jų valstybė finansavo 19.676,20 €. 

   Atnaujinti namą butų savininkams kainavo 445.832,87 €, jiems buvo suteikta 165.584,18 € valstybės parama, todėl butų savininkams reikės apmokėti 280.248,69 €.

   Vienam butui tekusi investicijų suma svyravo nuo 6.880,05 € iki 12.561,10 €. Todėl, įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-09-18 svyruoja nuo 4.233,70 € iki 8.220,10 €.

   Chemikų g. 17 ketvirtasis namas, kurio atnaujinimas finansuotas AB „Šiaulių bankas“ paskolos lėšomis. Kiekvieną mėnesį gyventojai gavę sąskaitas privalo susimokėti iki 18 d. (imtinai). Atliekant pavedimus į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą UAB „Jonavos paslaugos“ nurodomas kaip gavėjas, o mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

   Norintieji mokėti grynaisiais, tai gali padaryti AB „Šiaulių bankas“ Jonavos klientų aptarnavimo skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 7, Jonava.

   Įmokos UAB „Jonavos paslaugos“ KASOSE NEBUS priimamos!