Dar trijų namų gyventojai sulaukė renovacijos ataskaitų

Birželio 19 d. įvyko baigtų renovuoti Chemikų g. 32 ir Kosmonautų g. 8-to, o birželio 20 d. Kosmonautų g. 5-to namų ataskaitiniai susirinkimai. Jų metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Chemikų g. 32 namo gyventojai pareiškė 2013 m. pradžioje, o Kosmonautų 8-to namo, 2016 m. pradžioje. Buvo pradėti rengti investicijų planai. Šių namų projektavimo ir rangos darbus laimėjo UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos Chemikų g. 32 namas atitiko D energinę klasę, po renovacijos pakilo iki B klasės, o Kosmonautų g. 8 namo energinė klasė buvo G, po renovacijos B.

2017-03-15 susirinkimo metu 60 %, namo butų savininkų pritarė Chemikų g. 32 namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 191694,20 €. Iš jų energijos efektyvumą didinančios priemonės 180225,72 € buvo atlikti šie darbai: balansinių ventilių įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, stogo ir sienų (cokolio) šiltinimas, bendrojo naudojimo patalpose esančių durų keitimas, balkonų stiklinimas ir langų keitimas butuose. Kitos priemonės kainavo 11468,48 € atliktas inžinerinių sistemų (elektros) atnaujinimas. Bendra projekto vertė 208699,80 €, valstybė renovaciją rėmė 71073,32 € kas sudaro 34,6 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 17005,60 €, kurias pilnai finansavo valstybė. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 4631,26 € iki 6442,25 € . Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2019-07-23 atsieis tik nuo 3172,83 € iki 4411,64 €.

Kosmonautų g. 8 namo atnaujinimo rangos darbų kaina – 260181,84 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: šilumos punkto karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, stogo ir išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, lauko durų keitimas, kitų patalpų langų keitimas, langų keitimas ir balkonų stiklinimas butuose. Šio daugiabučio modernizavimui pritarė 62,2 proc. butų savininkų. Projekto vertė 279571,38 € valstybė renovaciją rėmė 97444,10 € kas sudaro 34,9 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 19389,54, kurias finansavo valstybė.

Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 4.240,62 € iki 8055,00 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2019-07-23 atitinkamai svyruoja nuo 2.856,23 € iki 5448,53 €.

2015 m. vasarą, gavus gyventojų prašymą, pradėtas ruošti Kosmonautų g. 5 investicijų planas. 2017-04-19 namo butų savininkai 70,00 % pritarė namo atnaujinimui. Projektavimo ir rangos darbus laimėjo UAB „Aukstata“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos namas atitiko F , po renovacijos pakilo iki C energinės klasės. Šio namo modernizavimo rangos darbai iš viso kainavo daugiausiai 420583,82 €, nes šis namas didžiausias (60 butų), be to namo gyventojai pasirinko daugiausiai priemonių. Iš jų energijos efektyvumą didinančios priemonės 401490,02 €. Buvo atlikti šie darbai: stogo ir išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas, laiptinės lauko ir tambūro durų keitimas, šilumos punkto pertvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, šildymo sistemos vamzdynų keitimas, karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, langų, balkonų keitimas butuose, šildymo prietaisų, termostatų įrengimas butuose, bei šildymo daliklinės apskaitos daliklių įrengimas butuose. Kitos priemonės kainavo 19093,80 € atliktas pastato elektros instaliacijos , šalto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas, bei pastatų nuotekų sistemos vamzdynų atnaujinimas. Bendra projekto vertė 441782,47 €, valstybė renovaciją rėmė 141645,65 € kas sudaro 32,6 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 21198,65 €, kurias pilnai finansavo valstybė. Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 4.987,04 € iki 9965,69 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su atidėtomis palūkanomis iki 2019-07-23 atitinkamai svyruoja nuo 3528,16 € iki 7050,54 €.

Gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2019 m. liepos 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.