Ne paslaptis, kad daugiabučio namo atnaujinimo procesas susideda iš keleto pagrindinių etapų; namo iniciatyvos pareiškimas, investicijų plano rengimas, jo tvirtinimas, paskolos projekto įgyvendinimui gavimas, viešųjų pirkimų organizavimas (rangovo ir techninio prižiūrėtojo paieška), projektavimas, rangos darbai, valstybės paramos gavimas, atsiskaitymas už atliktus darbus, paskolos ir palūkanų dengimas.

UAB "Jonavos paslaugos" jau 2 metus administruoja valstybės remiamos daugiabučių namų modernizavimo programos Jonavoje įgyvendinimą. Nors pirmieji metai buvo skirti dokumentų rengimui ir gyventojų apsisprendimui, antraisiais metais jau buvo matomi realūs rangos darbai.

Šiandien galima konstatuoti, kad 2 metai pirmiesiems namams buvo per trumpas laikotarpis projektui užbaigti (nuo idėjos rengti investicijų planą iki atsiskaitymo butų savininkams ir modernizavimo išlaidų dengimo pradžios), tačiau keletas namų jau labai arti finišo. Jau 7 namų rangos darbus priėmė valstybinė komisija, kuri pripažino, kad rangos darbai atlikti tinkamai ir pastatai tinkami naudoti. Rangos darbai baigti šiuose namuose: A. Kulviečio g. 14, Chemikų g. 58, Kęstučio g. 16, Klaipėdos g. 36a, Kosmonautų g. 14, Kosmonautų g. 16, Vasario 16-osios g. 13. Rangos darbų pabaiga - tai priešpaskutinis žingsnis iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Toliau sekantis projektų etapas - valstybės paramos už rangos darbus ir inžinerines paslaugas gavimas, kad butų savininkams nereikėtų dengti visų namo atnaujinimo išlaidų. Kai bus gauta valstybės parama, UAB "Jonavos paslaugos" kartu su finansavusiu banku perskaičiuos kiekvienam buto savininkui mokėtiną sumą ir pakvies gyventojus į ataskaitinį susirinkimą. Pirmasis namas, kuriam išmokėta 40 proc. valstybės parama rangos darbams ir 100 proc. valstybės parama inžinerinėms paslaugos - Vasario 16-osios g. 13, šis namas šią savaitę pakviestas į ataskaitinį susirinkimą, butų savininkams bus pristatyta kiekvienam tenkanti investicijų suma bei mokėtina suma.

UAB "Jonavos paslaugos" informacija