Vykdydama Jonavos rajono savivaldybės tarybos pavestą darbą – energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas – UAB „Jonavos paslaugos“ 2015 metais skynė pirmuosius darbo vaisius. Nors programos įgyvendinimas pradėtas 2013 m. – tais metais apsiribota tik pirmųjų dokumentų – investicijų planų – parengimu ir sprendimų dėl renovacijos priėmimu, 2014 m. pradėti pirmieji rangos darbų pirkimai ir pradėti rangos darbai, na, o 2015-aisiais galima pasidžiaugti ir pirmaisiais finišais, t.y. rangos darbai baigti, priimti valstybinės komisijos, pasirašyti statybos užbaigimo aktai.
 
   2015-aisiais darbų netrūko visuose daugiabučių atnaujinimo etapuose, todėl pažvelkime į renovaciją skaičiais:
   2015-aisiais startavę namai:
Renovacija susidomėjo ir prašė informacinių susirinkimų 13 naujų namų, 10 iš jų priėmė sprendimus rengti pirminius dokumentus – investicijų planus, 6 namams iš 10 investicijų planai jau parengti ir laukia, kada Būsto energijos taupymo agentūra paskelbs kvietimą derinti naujų namų investicijų planus.
   Iki 2015-ųjų pradėti, tačiau per 2015 m. nebaigti namai:
Būsto energijos taupymo agentūros suderintus investicijų planus patvirtino 6 daugiabučiai namai, t.y. tiek namų apsisprendė vykdyti renovacijos darbus; 4 daugiabučiai namai sprendžiamuosiuose susirinkimuose renovacijai pasakė „ne“. Rangos darbai per 2015 metus nupirkti 21 namui, pradėtas šių sutarčių įgyvendinimas, paraleliai buvo tęsiama 2014 m. sudarytų 32 rangos sutarčių vykdymas.
   2015-aisiais baigti namai:
Per 2015 m. statybos darbai baigti 21 name, 6 iš jų išmokėjus valstybės paramą suorganizuoti finansiniai ataskaitiniai susirinkimai, butų savininkai pradėjo grąžinti kreditus už namo atnaujinimą. Dar 2 namams, kuriems valstybės parama buvo išmokėta metų pabaigoje, ataskaitos bus pateiktos jau šių metų pradžioje.

  Darbo netrūks ir 2016-aisiais, nors vardijama dešimtimis atnaujinamų ar jau atnaujintų daugiabučių, įmonės darbo tikslas ne renovuotų namų kiekis, o renovacijos kokybė. Kokybei užtikrinti pasitelkiami ne tik diplomuoti specialistai iš išorės, bet ir įmonės viduje keičiami projektų vadovai, įvedama asmeninė atsakomybė už klaidas, tobulinamas darbas su gyventojais.