Daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinės saugos atmintinė

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:

  • užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus;
  • įstiklinti arba užmūryti oro zonas nuo dūmų apsaugotose laiptinėse;
  • rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris, turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį;
  • gadinti arba ardyti esamus gaisrinės automatikos ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio įrenginius;
  • rūsiuose įrengtuose sandėliuose laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degius, labai degius ir degius skysčius, sprogstamąsias medžiagas;
  • rūsiuose naudoti atvirą ugnį;
  • savavališkai rūsiuose įrengti sandėlius, užtverti rūsio patalpas ir praėjimus.

Šašlykines, kepsnines, buitines krosneles naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių ir kitų degių daiktų ar medžiagų. Naudoti atvirą ugnį gyvenamųjų namų balkonuose, lodžijose draudžiama.