Daugiabučių namų metinės ataskaitos nuo šiol keliamos į savitarną

Pagal šių metų daugiabučių namų administravimo nuostatų redakciją (V skyrius, 17 punktas) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (UAB „Jonavos paslaugos“) veiklos, susijusios su administruojamu namu, metinė ataskaita bus keliama į savitarną – mokijonava.lt