Dėvėtus drabužius ir nereikalingą avalynę nebūtina mesti į buitinių atliekų konteinerį. Visa tai galite sukrauti į tekstilei skirtas dėžes, atiduoti labdaringoms organizacijoms arba parduoti.
Tekstilė sudaro 5 proc. visų atliekų, todėl spalio 23 d. Jonavos mieste keturiose komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelėse prie daugiabučių namų: P. Vaičiūno g. 16, tarp Chemikų g. 68 ir 72 namų, Lietavos g. 15, Vytauto g. 4 pastatyti konteineriai dėvėtai tekstilei.
Į šiuos specialius konteinerius galima mesti ne tik drabužius ir porinę avalynę, bet ir pliušinius žaislus, užuolaidas, rankšluosčius ar patalynę, antklodes. Po generalinės tvarkos spintose, reikia nereikalingus dėvėtos tekstilės daiktus supakuoti į polietileninius maišus ir įmesti į konteinerius dėvėtai tekstilei.
Į dėvėtos tekstilės konteinerius draudžiama mesti šiukšles, indus su skysčiais ir t.t.
Naudojimosi konteineriais instrukcija:
1. Atidaryti konteinerio dangtį.
2. Įmesti supakuotą į polietileninius maišelius tekstilę, porinę avalynę, pliušinius žaislus, antklodes, rankšluosčius.
3. Uždaryti konteinerio dangtį.
Konteineriai bus ištuštinami 2 kartus per mėnesį.

Atliekų tvarkymo skyrius, tel.: (8 349) 536 89