Antroji sausio savaitė informaciją apie baigtus renovacijos darbus ir jų kainas pateikė dar dviems daugiabučiams namams: Chemikų g. 15 ir Kosmonautų g. 11.

Abu namai pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje pareiškė 2014 m. pradžioje. Abiems namams atnaujinimo darbus atliko UAB „Aukštaitijos ranga“, o techninę priežiūrą atliko UAB „Antikus“. Kadangi namai pastatyti pagal analogišką techninį projektą, po renovacijos abiejų namų energinė klasė pakilo nuo E iki C.

Chemikų g. 15 namo atnaujinimo įgyvendinimo projektas kainavo 587.708,60€ (lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsių langų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, senų lauko durų keitimas, balansinių ventilių įrengimas, magistralinių vamzdynų izoliavimas).

Butams tenkanti investicijų suma svyruoja, priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų svyruoja nuo 5.108,52€ iki 12.581,79€. Kadangi namas gavo valstybės paramą, mokėtina suma su palūkanomis iki 2017-01-23 svyruoja nuo 3.056,89€ iki 7.563,21€. Šią sumą savininkai gali apmokėti iš karto arba mokėdami vienodas mėnesines įmokas kredito ir palūkanų dengimui nuo 17,57€ iki 43,46€ iki 2035-09-25.

Kosmonautų g. 11 namo atnaujinimo kaina beveik identiška - 587.425,50€ (atlikti darbai: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, vėdinimo kanalų valymas, vėjo turbinų traukai pagerinti įrengimas).

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja, priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, ar bute keisti langai, stiklinti balkonai, ir sudaro nuo 5.010,39€ iki 12.632,09€. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2017-01-23 atitinkamai svyruoja nuo 2.985,96€ iki 7.568,80€. Butų savininkai savarankiškai apsisprendžia, ar mokėti šią sumą iš karto, ar lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį kredito ir palūkanų dengimui nuo 17,17€ iki 43,52€ iki 2035-09-25.

Abu namai pirmąsias įmokas turi atlikti iki 2017 m. sausio 23 d. Viso UAB „Jonavos paslaugos“ ataskaitas jau pateikė 37 namams.