DU NAMAI SULAUKĖ ATASKAITŲ APIE RENOVACIJĄ

Liepos 09 d. įvyko baigto renovuoti  Žalioji g. 17, o liepos 16 d. Žemaitės g. 5 namų ataskaitiniai susirinkimai.

Žalioji g. 17, pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje pareiškė 2017 m. pradžioje. Atnaujinimo darbus atliko UAB „Aukstata“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“.  Namo po renovacijos energinė klasė pakilo nuo E iki C.

2017-11-23 susirinkimo metu 37 butų savininkai pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 424866,46 €. Buvo atlikti šie darbai:  fasado sienų (taip pat  ir  cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų defektų pašalinimą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas, balkonų stiklinimas, šildymo prietaisų keitimas, termostatų ir daliklių įrengimas butuose, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos punkto ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas, šildymo vamzdynų keitimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas. Šiems darbams buvo suteikta 127459,94 € valstybės parama. Projekto parengimo išlaidos iš viso kainavo 23578,17 €, kurias finansavo valstybė.

Bendra projekto vertė 448444,63€. Valstybės paramos dalis visam projektui 33,7 proc.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja, priklausomai nuo buto dydžio ir nuo individualių investicijų, ir sudaro nuo 5186,09 € iki 10692,63 €. Kadangi namas gavo valstybės paramą, mokėtina paskolos su palūkanomis suma iki 2020-08-23 svyruoja nuo 3613,27 € iki 7460,60€.

|Žemaitės g. 5 namo gyventojai pirminius ketinimus renovuoti namą pareiškė 2016 m. pradžioje. Darbus atliko UAB „Magirnis“. Bankrutavus rangovui darbus pabaigė UAB ‚Aukštaitijos ranga“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Namo po renovacijos energinė klasė pakilo nuo E iki B.

Rangos darbai kainavo 327616,01 €. Buvo pasirinktos šios priemonės: fasado sienų ir  cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, kitų patalpų langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, balkonų stiklinimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, termostatų įrengimas butuose, šilumos mazgo keitimas. Šio daugiabučio modernizavimui 2018-04-26 pritarė 29 butų savininkai, rangos darbams buvo suteikta 98284,80 € valstybės parama. Projekto parengimo išlaidos iš viso kainavo 31850,88 €, kurias finansavo valstybė.

Bendra projekto vertė 359466,89€. Valstybės paramos dalis visam projektui 36,2 proc.

Butams tenkanti investicijų suma svyruoja, priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų, nuo 4973,67€ iki 9168,38€. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-08-23 atitinkamai svyruoja nuo 3630,51€ iki 6690,13€.

Abu namai pirmas sąskaitas gaus rugpjūčio mėn. Apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2020 m. rugpjūčio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą pagal gautą sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.