Gegužės 11 d. vakarą Kosmonautų g. 4 namo gyventojai buvo pakviesti į ataskaitinį susirinkimą, kuriame butų savininkams įteiktos individualios ataskaitos apie namo atliktus darbus, patirtas išlaidas ir mokėtinas sumas.

   Namas į energinio efektyvumo didinimo programą įtrauktas gyventojų prašymu prieš 2,5 metų. Gyventojai pasirinko name atlikti šiuos darbus: lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas pagal vieningą projektą, šilumos punkto keitimas, balansinių ventilių įrengimas, magistralinių šilumos ir karšto vandens vamzdynų keitimas, stovų keitimas, šildymo prietaisų (radiatorių keitimas), šilumos nuskaitymo daliklių ir termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas, lauko durų keitimas, vėdinimo kanalų valymas. Darbų gausa lėmė namo atnaujinimo kainą – visas modernizavimo procesas kainavo 581.172,16€.

   Vienam butui tenkanti investicijų suma 8.825,14 – 16.867,90 €. Suma priklauso nuo konkretaus buto dydžio ir butui atlikti individualių investicijų (ar keisti langai, stiklintas balkonas, kt.). Įvertinus suteiktą valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-04-22 svyruoja 5.190,16 – 9.944,99 €. Butų savininkai gali apsispręsti, ar jiems paskaičiuotą sumą mokėti iš karto, ar mokėti 29,40 € – 56,32 € mėnesinę mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui iki 2035 m. rugpjūčio mėn.

   Atlikus namo atnaujinimo darbus, Kosmonautų g. 4 suteikta C energinė klasė.