Finišas Kosmonautų g. 12 daugiabučio namo renovacijoje

Š.m. rugpjūčio 20 d. Kosmonautų g. 12 namo butų savininkai sulaukė ataskaitų apie užbaigtus namo renovavimo darbus. Kelias iki šio etapo užtruko 4 metus, namo gyventojai nusprendė rengti investicijų planą2015 m. vasarą, tiesa, sprendimas dalyvauti Daugiabučių atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2017 m. pavasarį.

Daugiabučio namo atnaujinimo darbus, kurie apėmė lauko sienų, stogo šiltinimą, langų, lauko durų keitimą, balkonų stiklinimą, balansinių ventilių įrengimą bei ventiliacijos sistemos pertvarkymą, atliko UAB „Magirnis“, o techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Atlikus šiuos darbus daugiabučio namo energinė klasė pakilo nuo F iki B.

Daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimas kainavo 296.960,33 Eur., iš jų 108.577,34 Eur. padengta valstybės paramos lėšomis, o 188.382,99 Eur. turės padengti butų savininkai iki 2037 m. spalio 25 d. Savininkai galės pasirinkti, ar mokėti kasmėnesinės įmokas 18 metų, ar padengti tenkančią sumą anksčiau, atitinkamai mažiau sumokant tenkančių palūkanų. Vienam butui tenkanti investicijų suma, priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, svyruoja nuo 3.393,01Eur iki 6.716,98 Eur. Kadangi dalį šios sumos padengė valstybė, butų savininkams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2019-08-23 svyruoja nuo 2.264,32Eur iki4.473,07 Eur, atitinkamai kasmėnesines įmokos svyruoja nuo 13,34 Eur iki 26,35 Eur. Turint finansinių galimybių, butų savininkai gali pasirinkti dengti po didesnę nei numatyta mėnesinė įmoka, susiderinus su UAB „Jonavos paslaugos“, prieš laiką mokama suma turėtų būti ne mažesnė kaip 300 Eur.