UAB „Jonavos paslaugos“ nemažina renovacijos tempo, nors valstybiniu mastu daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimas sulėtėjęs, Jonavoje toliau aktyviai dirbama su norinčiais atsinaujinti namais, organizuojami susirinkimai, ieškoma finansavimo, sudarinėjamos kreditavimo sutartys, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, administruojamos rangos bei techninės priežiūros sutartys, dirbama su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra dėl valstybės paramos gyventojams (butų savininkams) gavimo.
 
   Renovacija turi savo ciklą, priklausomą nuo LR aplinkos ministerijos vykdomos politikos. Metinę daugiabučių namų kvotą renovacijai Jonava išnaudojo pilnai – 7 namams VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra suderino investicijų planus, pritarė jų atnaujinimui. Projektų įgyvendinimas neįmanomas be bankinio finansavimo, tad UAB „Jonavos paslaugos“ teikė paraiškas UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai dėl kreditų suteikimo 8 namams (7 iš 2016/2017 m. metinės kvotos ir 1 namui, kuris dar 2013 m. priėmė sprendimą renovuotis, tačiau skolininkų skaičius name buvo per didelis ir bankai nesutiko teikti kredito). Kredito sutartyse numatyta maksimalus paskolos grąžinimo terminas 240 mėn., paskolos kaina – 3 proc. metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos.
 
   Finansavimo užtikrinimas (kreditas) leidžia pradėti rangovų atranką, todėl administratorius per VšĮ CPO LT elektroninį pirkimų katalogą įsigijo rangos darbus. Rangos darbus atliks šios įmonės:
Chemikų g. 32 – UAB „Statybų vizija“;
Kosmonautų g. 5 – UAB „Aukstata“;
Kosmonautų g. 6 – UAB „Magirnis“;
Kosmonautų g. 8 – UAB „Statybų vizija“;
Kosmonautų g. 12 – UAB „Magirnis";
Kosmonautų g. 22 – UAB „Magirnis“;
Kosmonautų g. 26 – UAB „Statybų vizija“;
Vilniaus g. 9 – UAB „Statybų vizija“ ir UAB "Ekodora".
 
   Kadangi šiuo metu nėra vykdoma daug renovacijos darbų pirkimų, jonaviečiams buvo pasiūlytos geros kainos, 10-30 proc. mažesnes, nei butų savininkai buvo patvirtinę investicijų planuose.