GYVENTOJAI SULAUKĖ RENOVACIJOS ATASKAITŲ

Rugpjūčio 18 d. įvyko baigtų renovuoti Chemikų g. 14 ir Chemikų g. 106 namų, o rugpjūčio 19 d. Lietavos g. 7 namo ataskaitiniai susirinkimai.  Jų metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Chemikų g. 14 namo gyventojai pareiškė 2016 m. pabaigoje. Chemikų g. 106  ir Lietavos g. 7 namo gyventojai 2016 m. pradžioje.  Buvo pradėti rengti investicijų planai, nupirkti techniniai darbo projektai.

Chemikų g. 14 namo rangos darbus laimėjo  UAB „Žilinskis ir Co“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos namas atitiko E energinę klasę, po renovacijos pakilo iki C klasės. 2018-01-17 susirinkimo metu 76 %, namo butų savininkų pritarė Chemikų g. 14 namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 406776,54 €. Buvo atlikti šie darbai: balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, karšto vandentiekio sistemos pertvarkymas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas, stogo šiltinimas, išorinių sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinės, rūsio), laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, termostatų įrengimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, daliklių įrengimas butuose. Šiems darbams suteikta 30 proc. valstybės parama  122032,96 €. Papildomai valstybė suteikė 10 proc. paramos šilumos punkto atnaujinimui 2236,06 €. Iš viso suteikta paramos už 124269,02 €. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 18996,16 €, kurias pilnai finansavo  valstybė. Bendra projekto vertė 425772,70 € valstybė renovaciją rėmė 143265,18 € kas sudaro 33,65 proc. visų projekto išlaidų.Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 14357,94 € iki 22427,91 €. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-09-23 atsieis  nuo 10379,27 € iki 15681,03 €.

Chemikų g. 106 namo rangos darbus laimėjo  UAB „Drūtnamis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos energinė klasė buvo E, po renovacijos C. 2018-01-16 susirinkimo metu 80% namo buto savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 255687,36 €. Atlikti šie darbai: fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, dujų įvadų atitraukimas, sutapdinto stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas, pandusų su turėklais įrengimas, natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos punkto keitimas, karšto vandens sistemos pertvarkymas, langų keitimas butuose ir  balkonų stiklinimas. Šiems darbams suteikta 30 proc. valstybės parama. Papildomai valstybė suteikė 10 proc. paramos šilumos punkto atnaujinimui. Iš viso suteikta paramos už 77872,65 €. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 18870,49 €, kurias pilnai finansavo  valstybė. Bendra projekto vertė 274557,85 € valstybė renovaciją rėmė 96743,14 € kas sudaro 35,24 proc. visų projekto išlaidų. Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 6464,10 € iki 12500,04 € . Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-09-23 atsieis  nuo 4169,81 € iki 9057,46 €.

Lietavos g. 7 namo rangos darbus laimėjo UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos energinė klasė buvo E, po renovacijos pakilo iki B klasės. Šio namo rangos darbai kainavo 395762,07 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: šilumos punkto ir karšto vandens pertvarkymas, balansinių ventilių įrengimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimas, natūralios ventiliacijos atnaujinimas, stogo šiltinimas, išorinių sienų  šiltinimas, cokolio šiltinimas, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, bendrojo naudojimo langų keitimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, balkonų sienų šiltinimas. Šioms priemonėms suteikta 30 proc. parama. Papildomai suteikta 10 proc. paramos šilumos punkto atnaujinimui. Iš viso suteikta paramos už 121757,98 €. Šio daugiabučio modernizavimui pritarė 68,9 proc. butų savininkų. Bendra projekto vertė 418795,91 €  valstybė renovaciją rėmė 144791,82 € kas sudaro 34,57 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 23033,84, kurias finansavo  valstybė. Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja  priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 5742,64 € iki 12256,70 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-09-23 atitinkamai svyruoja nuo 4101,19 € iki 8780,77 €.

Gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2020 m. rugsėjo 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje nuo 2020-09-01.