Informacija namo gyventojams dėl žiemą paliktų atvirų langų, durų, balkonų

Dažnai pasitaikančių gyventojų skundų dėl per didelių kaštų už šildymą priežastis gali būti
visai paprasta – ilgam laikui palikti atviri buto ar laiptinių langai, atidarytos bendrojo naudojimo
balkonų, laiptinių ar tambūrų durys. Dažna problema daugiabučiuose – paliktos atviros laiptinių
ar tambūrų durys per kurias iš namo šiluma patenka į lauką, o šaltis atvirkščiai – į namą, tuo pačiu
ir butus. Per atvirus langus ar atidarytas duris patiriami energijos nuostoliai siekia beveik 47
procentus.


Šiluma turi savybę plėstis, todėl ji ir šildo visas namo bendrojo naudojimo konstrukcijas,
o kai pasiekia tą vietą, kur susitinka su šalčiu, tai persiduoda į šaltį ir sudaro rasos tašką. Toje
vietoje, dėl temperatūrų skirtumų, kaupiasi drėgmė, kuri vėliau, patekus šalčiui, plėšo net
tvirčiausias medžiagas, kurios ilgainiui pradeda luptis, trupėti ir praranda tvirtumą. Šaltis, savo
ruožtu, skverbiasi į šiltas medžiagas ir jose kaupia drėgmę, šaltis nepersiduoda į šilumą, bet sugeria
ir „užrakina“ ją sąlyčio taške. Šiems procesams vykstant bendros namo konstrukcijos, kaip ir
sienos ar lubos butuose gali pradėti pelyti.


Siekiant gyventi taupiau, kokybiškiau, mažinti energijos suvartojimą ir pastoviai palaikyti
gerą mikroklimatą butuose, juos reiktų vėdinti pagal poreikį ir trumpai (apie 5 min.), bet efektyviai
(kai langai atidaromi pilnai). Nereikėtų ilgam palikti atidarytų bendrojo naudojimo balkonų,
laiptinių ar tambūrų durų. Prašome būti sąmoningais ir taupyti savo bei kaimynų lėšas, mažinti
energijos suvartojimą ir nedaryti žalos bendrojo naudojimo konstrukcijoms.