KAUNO G. 94  NAMO GYVENTOJAI SULAUKĖ RENOVACIJOS ATASKAITŲ

2019-12-12 įvyko baigto renovuoti Kauno g. 94 namo ataskaitinis susirinkimas.  Susirinkimo metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

2013 m. pavasarį daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai  pareiškė norą dalyvauti atnaujinimo programoje ir buvo pradėtas rengti investicinis planas.

Šio namo projektavimo ir rangos darbus laimėjo UAB „Statybų vizija“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos namas atitiko D energetinę klasę, po renovacijos namo klasė pakilo iki C.

2017-09-14 susirinkimo metu 57 proc. butų savininkai pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 309574,43 €. Buvo atlikti energijos efektyvumą didinantis šie rangos darbai: pastato išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, durų keitimas, balkonų stiklinimas, šilumos punkto atnaujinimas, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, magistralinių vamzdynų keitimas, termostatų įrengimas butuose, šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas butuose, stovų vamzdynų keitimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, kurie kainavo 306956,18 €. Kitos priemonės kainavo 2618,25 € buvo atlikti pastato lietaus nuotakyno stovų keitimo darbai. Energijos efektyvumą didinančioms priemonėms suteikta 30% valstybės parama - 92086,86 €. Valstybė renovaciją rėmė 117803,30 € kas sudaro 35,10 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 25716,44, kurias pilnai finansavo  valstybė.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 4260,50 € iki 11746,87 €. Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2020-01-25 atsieis tik nuo 2865,27 € iki 7931,80 €. Butams paskaičiuota mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 16,78 € iki 46,46 €.

Gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2020 m. sausio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, ir susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje nuo 2020-01-02.