Gegužės 30 d. vakarą į ataskaitinį susirinkimą UAB „Jonavos paslaugos“ pakvietė Lietavos g. 27 namo butų savininkus. Nuo sprendimo atnaujinti namą priėmimo iki ataskaitų pateikimo praėjo 2,5 metų, per kuriuos sudarytos sutartys su finansuotoju, rangovu, techniniu prižiūrėtoju, atlikti projektavimo ir rangos darbai, sutvarkyti statybos užbaigimo dokumentai, išmokėta valstybės parama.
   80 butų namui, kuriame atlikti lauko sienų šiltinimo, įrengiant ventiliuojamą fasadą, cokolio šiltinimo, stogo šiltinimo, senų butų langų, laiptinės langų, rūsio langų keitimo, balkonų stiklinimo, šilumos punkto keitimo, balansinių ventilių įrengimo, šildymo sistemos ir karšto vandens tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimo, termostatinių ventilių įrengimo, senų lauko durų keitimo, vėdinimo kanalų valymo darbai, renovacijos kaina 599142,17€. Šių darbų atlikimas namo energinio efektyvumo klasę pakėlė nuo D iki B. Namui suteikta valstybės parama - 257936,65 €.
   Vienam butui tenkanti investicijų suma, priklausomai nuo buto dydžio ir bute atliktų darbų svyruoja nuo 4069,91 € iki 11014,44 €, įvertinus suteiktą valstybės paramą, vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2016-05-25 svyruoja nuo 2443,22 € iki 6641,19 €. Butams kredito ir palūkanų dengimas paskaičiuotas anuitetiniu principu, t. y. kas mėnesį iki kredito sutarties pabaigos (2034-10-25) priskaičiuojant vienodą sumą, mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui  vienam butui svyruoja nuo 14,22 € iki 38,56  €. Pirmąją įmoką pagal pateiktas sąskaitas butų savininkai turi apmokėti iki š.m. birželio 23 d. Norintieji padengti didesnę sumą, gali tai padaryti pateikę prašymą UAB „Jonavos paslaugos“, tačiau iš anksto mokama suma turi būti ne mažesnė nei 300 eurų.
   Butų savininkai negalėję dalyvauti susirinkime, kviečiami atvykti į UAB „Jonavos paslaugos“, jiems bus įteikta individuali ataskaita apie atliktus darbus ir jų kainą, paaiškintos paramos gavimo sąlygos, jei būtų savininkai gauna šildymo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, pateikta kita svarbi informacija.