Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis – sutartis sudaryta tarp komunalinių atliekų turėtojo (nekilnojamojo turto objekto savininko ar jo įgalioto atstovo, ar jo atstovo pagal įstatymą) ir Atliekų tvarkymo sistemos Administratoriaus dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo nekilnojamojo turto objekto savininkui nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamojo turto objekte (-uose).

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi.

Sutartį privalo sudaryti visi nekilnojamojo turto objektą nuosavybės teise valdantys savininkai. Pareigą pasirašyti sutartį turi nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Atvykus sudaryti sutarties ar sutartį sudarant el. paštu nekilnojamojo turto objekto savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma sutartis, išrašas išduotas VĮ „Registrų centras“;
 • Asmens dokumentas.
 • Atstovavimo dokumentą (jei sutartį savininko vardu sudaro atstovas);
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą (jei sutartį sudaro savininko įgaliotas asmuo).

Taip gali.  Pasirašyti sutartį gali nekilnojamojo turto objekto, dėl kurio sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis, savininkas arba nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą, arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija, garažų savininkų bendrija, sodininkų bendrija ar kita bendrija, bendrojo naudojimo objektų administratorius, esant savininkų raštu įformintam susitarimui, arba asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartis bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti.

Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo įkainis (Dvinarė įmoka) susideda iš pastoviosios ir kintamosios įmokos dalių. Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga ir atliekų tvarkymo paslauga.

Pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos - nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos). Atsižvelgiant į tai, pastoviąją dvinarės įmokos dalį privalo mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, NT objektų savininkų atstovai ar įgalioti asmenys.

Pastoviosios įmokos dalies nemoka  tik negyvenamų statinių,  registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė.

Įsigaliojus standartinėms sutarties sąlygoms, NT objekto savininkui pradedama skaičiuoti pastovioji dvinarės įmokos dalis. Dvinarės įmokos dydžiai nustatomi Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Atliekų turėtojai papildomai gali užsisakyti šias mokamas paslaugas:

 • Didelių gabaritų, specifinių bei statybos griovimo atliekų išnešimo iš gyventojų namų ir išvežimo galutiniam sutvarkymui paslauga;
 • Šakų, lapų (palaidų) išvežimas sutvarkymui;
 • Žolės, lapų, surinktų į maišus (350 l), išvežimas ir sutvarkymas (tik sudariusiems sutartį dėl žaliųjų atliekų tvarkymo).

Užsakymai priimami atliekos@jonavospaslaugos.lt arba telefonu: (8 349) 53689. Paslaugų įkainiai pateikiami https://jonavospaslaugos.lt/straipsniai/papildomos-apmokamos-paslaugos .

Sulūžus atliekų surinkimo konteineriui, Atliekų turėtojas turi kreiptis į Administratorių: el. paštu atliekos@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava užpildyti nustatytos formos prašymą dėl techniškai netvarkingo konteinerio pakeitimo, arba per savitarnos svetainę mokijonava užpildant prašymą.

Sutartį su paslaugų tiekėjais galite sudaryti prisijungus prie klientų savitarnos adresu – www.savitarna.mokijonava.lt ir užpildžius formą „Sutarties sudarymas“ arba atvykus į Vieningą klientų aptarnavimo centrą, adresu Klaipėdos g. 17, Jonava.

Norint sudaryti sutartį su paslaugų tiekėjais: UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Jonavos vandenys“ ir UAB „Jonavos šilumos tinklai“, Jūs turite pateikti:

 • VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto išrašą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei kreipiasi ne savininkas.

Visais atvejais, kai turite klausimų dėl sąskaitų pateikimo, atsiskaitymo ir kt., galite atvykti į Vieningą klientų aptarnavimo centrą arba skambinti bendruoju tel. 8 700 44 877.   
·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Sąskaitas už komunalines paslaugas galite apmokėti:

 • Klientų savitarnoje „Moki Jonava“;
 • UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Jonavoje: Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100 ir Kosmonautų g. 28-3; Rukloje Laumės g. 4; Upninkuose Jaunystės g. 7 ir Žeimiuose, Kauno g. 47;
 • Kitose sąskaitoje nurodytose įmokų surinkimo vietose.

Jeigu prisijungus prie paskyros matote ne savo duomenis, skambinkite tel. į Vieningą klientų aptarnavimo centrą 8 700 44877, skambinantiems iš užsienio +370 349 20720 arba praneškite el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.
·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Jeigu neatsimenate slaptažodžio arba, keletą kartų suvedus neteisingą slaptažodį paskyra buvo užblokuota, siūlome atnaujinti slaptažodį. Pasinaudokite funkcija „Pamiršote slaptažodį?”, esančia tituliniame puslapyje, ir įveskite savo el. pašto adresą. Nurodytu el. paštu bus atsiųsta slaptažodžio keitimo patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudus pasikeiskite slaptažodį ir jį išsaugokite.

Pasikeitus slaptažodžiui, jungiantis prie savitarnos būtina naują slaptažodį suvesti rankiniu būdu.

Jeigu nepavyksta prisijungti prie savitarnos, susisiekite tel. 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Jeigu turite daugiau nei vieną administruojamą objektą, kitus galite pridėti paspaudus nuorodą „Pridėti sutartį“, esančią viršutinės ekrano dalies dešinėje pusėje (praskleidus mokėtojo duomenų lauką Vardenis, Pavardenis) ir užpildžius sutarties atpažinimo informacijos laukus. 

Unikalus mokėtojo kodas klientui suteikiamas paslaugų tiekimo sutarties sudarymo metų, naudojamas įskaitant mokėjimus, formuojant sąskaitas, identifikuojant klientą jo kreipimosi metu.

Visas sąskaitas galite peržiūrėti ir atsisiųsti savitarnoje „Moki Jonava“ – „Sąskaitos ir mokėjimai“ dalyje arba kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.
·   Darbo laikas: I-IV  7.00-16.00, V 7.00-14.00
·   Pietų laikas: I-IV 11.00-11.45, V - be pietų pertraukos

Rekomenduojame visada mokėti prisijungus prie savo „Moki Jonava“ paskyros.

Svarbu! Negalite mokėti vietiniu pavedimu!

Mokėtina suma savitarnoje „Moki Jonava“ gali būti rodoma tol, kol mūsų nepasieks Jūsų apmokėjimo duomenys.

Mokėjimai yra įskaitomi tuomet, kai pinigai yra gaunami į mūsų įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Kiekvienam naujam klientui yra suteikiamas unikalus Mokėtojo kodas. Jeigu atlikote mokėjimą nurodydami buvusio kliento duomenis, mokėjimas bus automatiškai įskaitytas pagal pateiktą informaciją.

Kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu 8 700 44877 arba el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Įmoką galite susigrąžinti pateikę mokėjimą įrodantį dokumentą (kvitą, pavedimo kopiją) bei prašymą su nurodyta atsiskaitomąja banko sąskaita, į kurią būtų galima atlikti grąžinimą. Prašymą galite pateikti el. paštu info@jonavospaslaugos.lt.

Mokėjimai yra įskaitomi tuomet, kai pinigai yra gaunami į mūsų įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.

El. pašto adresu info@jonavospaslaugos.lt  pateikite VĮ Registrų centro išrašą apie perregistruotą nuosavybę arba notarinę pirkimo–pardavimo sutartį.

Norėdamas gauti pažymą apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas savininkas:

 • gali užsakyti  Moki Jonava savitarnoje, užpildžius prašymo formą ir prisegdamas asmens dokumentą arba įgaliojimą atstovauti patalpos savininką, RC pažymą;
 • pateikti prašymą atvykęs į Vieningą klientų aptarnavimo centrą, adresu Klaipėdos g. 17, Jonava, arba į bet kurią UAB "Jonavos paslaugos" kasą ( adresais Jonavoje:  Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100 ir Kosmonautų g. 28-3; Rukloje Laumės g. 4 ir Upninkuose Jaunystės g. 7).
      

Pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas bei renovavimą (notarui) paruošiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Paslauga yra mokama.

Ne, negalite. Sąskaitas galite gauti tik vienu iš pasirinktų būdų: popierinę arba elektroninę.

Prisijungus prie klientų savitarnos „Moki Jonava“ – Viršutinės ekrano dalies dešinėje pusėje išskleiskite Vardenis Pavardenis ir  pasirinkite „Paskyra“. Atlikus reikiamus veiksmus, paspauskite < Saugoti pakeitimus>.

Butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priima dviem būdais: dalyvaudami ir balsuodami susirinkimuose arba balsuodami raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas).

Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.“

Didelio masto darbai (pavyzdžiui, stogo remontas, vamzdynų atnaujinimas ir pan.) vykdomi juos iš anksto suplanavus ir per tam tikrą laiką iš anksto sukaupus reikalingą pinigų sumą, o smulkesni privalomieji darbai ir avarinių būklių lokalizavimo darbai vykdomi naudojant kaupiamųjų lėšų atsargą arba išlaidas už konkretų darbą iš karto paskirstant ir priskaitanti visiems savininkams (įrašant papildomą mokestį artimiausiame mokestiniame pranešime).

Apmokėti daugiabučio namo priežiūros ir atnaujinimo išlaidas – visų to namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga.

Nuosavas butas ir bendro naudojimo patalpos (liftas, laiptinė, rūsys) – yra dvi skirtingos erdvės. Pastarosiomis naudojasi visi daugiabučio gyventojai, vadinasi, jos dėvisi greičiau ir joms būtina nuolatinė priežiūra. Bendro naudojimo patalpų priežiūra neapsiriboja laiptinės išvalymu kartą per savaitę ir perdegusios lemputės pakeitimu, todėl jo priežiūrai reikia specifinių techninių, buhalterinių bei teisinių žinių, kurias gali užtikrinti tik daugiabučio administratorius.

Buto savininkas turi pats kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuris nustato, ar priklauso papildoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą iš biudžeto lėšų bei pateikti prašymą į UAB „Jonavos paslaugos“ dėl kompensacijos už kredito paskolos išmokėjimą dokumentų pateikimo savivaldybei. Prašymą galima pateikti savitarnos svetainėje www.savitarna.mokijonava.lt, susisiekus elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava. Nustačius tokią laikinai galiojančią teisę, jos galiojimo terminus seka pats savininkas ir reikiamu laiku kreipiasi į socialinės paramos skyrių dėl jos pratęsimo. Nepratęsus termino, įmokas turi mokėti pats buto savininkas.

www.mokijonava.lt  – savitarnos paslauga. Siūlome internetinę svetainę, kurioje galima rasti visą reikiamą ir naudingą informaciją apie daugiabutį, su juo susijusius darbus bei siųsti užklausas su klausimais namo administratoriui bet kuriuo paros metu. Savitarnos svetainėje internete pateikiame  metinius planus, atliktų darbų ataskaitas, planuojamų darbų sąrašus, mokesčių išklotines.

Butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso:

 • Bendrosios namo konstrukcijos;
 • Bendrosios namo inžinerinės sistemos;
 • Bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys;
 • Bendrojo naudojimo žemės sklypas;

Butų savininkai turi teisę naudotis bendrojo naudojimo objektais bei prievolę juos tinkamai prižiūrėti.

Sąskaitas už renovaciją galite apmokėti:

 • MOKI JONAVA savitarnos svetainėje;
 • UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Jonavoje: Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100 ir Kosmonautų g. 28-3; Rukloje Laumės g. 4; Upninkuose Jaunystės g. 7 ir Žeimiuose, Kauno g. 47;
 • banko interneto linija, į Jūsų namui priskirtą banko sąskaitą.

Svarbu! Kiti mokėjimo būdai nėra priimtini.

Kaupiamosios lėšos –tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi –namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis.

Kuo skubiau sumokėti įsiskolinimą į Jūsų daugiabučiam namui priskirtą kaupiamųjų lėšų sąskaitą ar savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt. Mokėtojui vėliau sumokėjus įmoką pasirinktu būdu, laikoma, jog mokėtojo įmoka priimta artimiausio mėnesio nustatytą dieną. Nesumokėta įmoka su delspinigiais priskaičiuojama prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime. Nesumokėjus renovacijos įmokos iki nustatytos dienos, Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas.

Mokėtojui vėliau sumokėjus įmoką pasirinktu būdu, laikoma, jog mokėtojo įmoka priimta artimiausio mėnesio nustatytą dieną. Pavėluotai gauta įmoka kartu su delspinigiais priskaičiuojama prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime bei Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas.

Kuo skubiau sumokėti įsiskolinimą į Jūsų daugiabučiam namui priskirtą kaupiamųjų lėšų sąskaitą ar savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt. Nesumokėtos įmokos su delspinigiais priskaičiuojamos prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime bei Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas. Buto savininkai, kurie delsia apmokėti renovacijos įmokas ilgiau kaip 90 dienų, susidariusios skolos ir jų išieškojimas perduodamas bankui, skolų išieškojimo įmonei.

Buto savininkui nusprendus sumokėti iš anksto visą paskolą su atidėtomis palūkanomis ar atlikti dalinį (ne mažiau 300 Eur) kredito grąžinimą, reikia pateikia raštišką prašymą iki einamojo mėnesio 10 dienos. Prašymą galima pateikti savitarnos svetainėje www.savitarna.mokijonava.lt, susisiekus elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava.

Buto nuosavybė privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre savininko vardu. Įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje, reikia pateikti UAB „Jonavos paslaugos“ Nekilnojamojo turto registrų centro išrašą dėl nuosavybės teisių pasikeitimo.

Jeigu Jums Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistai nustatė teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą bei parengė/išdavė pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, renovacijos įmokų mokėti nereikia, nes kompensacijos laikotarpiu už Jus įmokos mokamos iš biudžeto lėšų.

Deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis ir apmokėti sąskaitas galite iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos:

 • Klientų savitarnoje „Moki Jonava“
 • UAB „Jonavos paslaugos“ kasose

Kitose  mokėjimų surinkimo vietose  apmokėti sąskaitas ir deklaruoti rodmenis rekomenduojame iki einamojo mėnesio 27 d.:

 • AB „Lietuvos paštas“
 • Kredito unijose
 • UAB „Viena sąskaita“
 • UAB „Perlas finance“

 

Nepranešus rodmenų, suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas ir sąskaita suformuojama pagal kliento dvylikos mėnesių vidutinį vandens suvartojimą.

Deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis BŪTINA kiekvieną mėnesį. Deklaruoti galite savitarnoje „Moki Jonava“  arba  kreipkitės į Vieningą klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 700 44877.