Butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priima dviem būdais: dalyvaudami ir balsuodami susirinkimuose arba balsuodami raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas).

Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.“

Didelio masto darbai (pavyzdžiui, stogo remontas, vamzdynų atnaujinimas ir pan.) vykdomi juos iš anksto suplanavus ir per tam tikrą laiką iš anksto sukaupus reikalingą pinigų sumą, o smulkesni privalomieji darbai ir avarinių būklių lokalizavimo darbai vykdomi naudojant kaupiamųjų lėšų atsargą arba išlaidas už konkretų darbą iš karto paskirstant ir priskaitanti visiems savininkams (įrašant papildomą mokestį artimiausiame mokestiniame pranešime).

Apmokėti daugiabučio namo priežiūros ir atnaujinimo išlaidas – visų to namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga.

Nuosavas butas ir bendro naudojimo patalpos (liftas, laiptinė, rūsys) – yra dvi skirtingos erdvės. Pastarosiomis naudojasi visi daugiabučio gyventojai, vadinasi, jos dėvisi greičiau ir joms būtina nuolatinė priežiūra. Bendro naudojimo patalpų priežiūra neapsiriboja laiptinės išvalymu kartą per savaitę ir perdegusios lemputės pakeitimu, todėl jo priežiūrai reikia specifinių techninių, buhalterinių bei teisinių žinių, kurias gali užtikrinti tik daugiabučio administratorius.

Buto savininkas turi pats kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, kuris nustato, ar priklauso papildoma teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą iš biudžeto lėšų bei pateikti prašymą į UAB „Jonavos paslaugos“ dėl kompensacijos už kredito paskolos išmokėjimą dokumentų pateikimo savivaldybei. Prašymą galima pateikti savitarnos svetainėje www.savitarna.mokijonava.lt, susisiekus elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava. Nustačius tokią laikinai galiojančią teisę, jos galiojimo terminus seka pats savininkas ir reikiamu laiku kreipiasi į socialinės paramos skyrių dėl jos pratęsimo. Nepratęsus termino, įmokas turi mokėti pats buto savininkas.

www.mokijonava.lt  – savitarnos paslauga. Siūlome internetinę svetainę, kurioje galima rasti visą reikiamą ir naudingą informaciją apie daugiabutį, su juo susijusius darbus bei siųsti užklausas su klausimais namo administratoriui bet kuriuo paros metu. Savitarnos svetainėje internete pateikiame  metinius planus, atliktų darbų ataskaitas, planuojamų darbų sąrašus, mokesčių išklotines.

Butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso:

  • Bendrosios namo konstrukcijos;
  • Bendrosios namo inžinerinės sistemos;
  • Bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys;
  • Bendrojo naudojimo žemės sklypas;

Butų savininkai turi teisę naudotis bendrojo naudojimo objektais bei prievolę juos tinkamai prižiūrėti.

Sąskaitas už renovaciją galite apmokėti:

  • MOKI JONAVA savitarnos svetainėje;
  • UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, esančiose Jonavoje: Klaipėdos g. 17, Chemikų g. 8-100 ir Kosmonautų g. 28-3; Rukloje Laumės g. 4; Upninkuose Jaunystės g. 7 ir Žeimiuose, Kauno g. 47;
  • banko interneto linija, į Jūsų namui priskirtą banko sąskaitą.

Svarbu! Kiti mokėjimo būdai nėra priimtini.

Kaupiamosios lėšos –tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi –namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis.

Kuo skubiau sumokėti įsiskolinimą į Jūsų daugiabučiam namui priskirtą kaupiamųjų lėšų sąskaitą ar savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt. Mokėtojui vėliau sumokėjus įmoką pasirinktu būdu, laikoma, jog mokėtojo įmoka priimta artimiausio mėnesio nustatytą dieną. Nesumokėta įmoka su delspinigiais priskaičiuojama prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime. Nesumokėjus renovacijos įmokos iki nustatytos dienos, Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas.

Mokėtojui vėliau sumokėjus įmoką pasirinktu būdu, laikoma, jog mokėtojo įmoka priimta artimiausio mėnesio nustatytą dieną. Pavėluotai gauta įmoka kartu su delspinigiais priskaičiuojama prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime bei Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas.

Kuo skubiau sumokėti įsiskolinimą į Jūsų daugiabučiam namui priskirtą kaupiamųjų lėšų sąskaitą ar savitarnos svetainėje www.mokijonava.lt. Nesumokėtos įmokos su delspinigiais priskaičiuojamos prie sekančio mėnesio įmokos bei pateikiamos sekančio mėnesio renovacijos mokėjimo pranešime bei Jums bus išsiųstas skolos priminimo raštas. Buto savininkai, kurie delsia apmokėti renovacijos įmokas ilgiau kaip 90 dienų, susidariusios skolos ir jų išieškojimas perduodamas bankui, skolų išieškojimo įmonei.

Buto savininkui nusprendus sumokėti iš anksto visą paskolą su atidėtomis palūkanomis ar atlikti dalinį (ne mažiau 300 Eur) kredito grąžinimą, reikia pateikia raštišką prašymą iki einamojo mėnesio 10 dienos. Prašymą galima pateikti savitarnos svetainėje www.savitarna.mokijonava.lt, susisiekus elektroniniu paštu info@jonavospaslaugos.lt arba atvykus adresu Klaipėdos g. 17, Jonava.

Buto nuosavybė privalo būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre savininko vardu. Įsigijus/paveldėjus turtą renovuotame daugiabutyje, reikia pateikti UAB „Jonavos paslaugos“ Nekilnojamojo turto registrų centro išrašą dėl nuosavybės teisių pasikeitimo.

Jeigu Jums Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistai nustatė teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą bei parengė/išdavė pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, renovacijos įmokų mokėti nereikia, nes kompensacijos laikotarpiu už Jus įmokos mokamos iš biudžeto lėšų.