Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Direktorius

Direktorius

Edmundas Mulokas
(+370 349) 529 39
info@jonavospaslaugos.lt

Direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų administravimui

Laikinai einantis pareigas ROMUALDAS DAUTARTAS
(+370 659) 927 31
romualdas@jonavospaslaugos.lt

Direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui

Ričardas Laboga
(+370 650) 688 62
ricardas@jonavospaslaugos.lt