Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėjas

Rasa Raicevičienė
(8 349) 536 89
(8 349) 648 17
(8 650) 234 37
rasa.raiceviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą,  siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.

 


Atliekų tvarkymo sistemos administratorė-teisininkė

Živilė Siaurusevičienė
(8 349) 536 89
(8 349) 648 17
(8 611) 133 16
zivile.siauruseviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

atstovauja įmonei visų lygių teismuose ir atlieka jos vardu visus procesinius veiksmus, nagrinėja komunalinių atliekų turėtojų skundus, prašymus, administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.


Klientų aptarnavimo vadybininkė-apskaitininkė

Inga Juodytė
(8 349) 536 89
(8 349) 648 17
(8 655) 936 11
inga.juodyte@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaro sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugos teikimo, registruoja atliekų turėtojus, tvarko komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių apskaitą.


Atliekų surinkimo vadybininkė

Diana Petkevičienė
(8 349) 536 89
(8 349) 648 17
(8 656) 498 18
diana.petkeviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

užtikrina komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimą, aprūpina komunalinių atliekų turėtojus komunalinių atliekų surinkimo konteineriais bei tvarko jų apskaitą.