Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėjas

Rasa Raicevičienė
(8 650) 234 37
rasa.raiceviciene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą,  siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.

 


Atliekų tvarkymo sistemos administratorė-teisininkė

Živilė Siaurusevičienė
zivile.siauruseviciene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

atstovauja įmonei visų lygių teismuose ir atlieka jos vardu visus procesinius veiksmus, nagrinėja komunalinių atliekų turėtojų skundus, prašymus, administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.


Klientų aptarnavimo vadybininkė-apskaitininkė

Inga Juodytė
inga.juodyte@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaro sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo paslaugos teikimo, registruoja atliekų turėtojus, tvarko komunalinių atliekų tvarkymo mokesčių apskaitą.


Atliekų tvarkymo sistemos vadybininkė

Edita Kulvietienė
(8 349) 536 89 (nurodytu telefonu aptarnaujama I-IV 9.00-15.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 9.00-14.00)
edita.kulvietiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

užtikrina komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimą, aprūpina komunalinių atliekų turėtojus komunalinių atliekų surinkimo konteineriais bei tvarko jų apskaitą.


Klientų aptarnavimo specialistė

Ingrida Vilkaitienė
(8 349) 536 89 (nurodytu telefonu aptarnaujama I-IV 9.00-15.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 9.00-14.00)
ingrida.vilkaitiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

klientų skundų telefonu, elektroniniu paštu ir darbo vietoje registravimas, klientų konsultavimas įvairiais su atliekų tvarkymu susijusiais klausimais, klientų užsakymu, susijusių su atliekų tvarkymu, registravimas.