Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Vieningo klientų aptarnavimo centro vedėja

Svetlana Čiapkauskienė
(+370 640) 935 32
svetlana.ciapkauskiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja vieningo klientų aptarnavimo centro veiklą.


Juristė

Virginija Bernotienė
(+370 349) 331 39
virginija.bernotiene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia, generuoja ir teikia pasirašymui daugiabučių namų gyventojams UAB „Jonavos paslaugos, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ ir UAB „Jonavos vandenys“ sutartis; priima gyventojų prašymus ir kt.


Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos mieste ir Rukloje savininkams:

Sąskaitininkas

Zita Vaidogienė
(+370 700) 448 77
zita.vaidogiene@jonavospaslaugos.lt
I - IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia mokėjimo dokumentus daugiabučių namų butų savininkams, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus bei pažymas dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Dėl sąskaitų už komunalines paslaugas daugiabučių namų butų Jonavos mieste ir Rukloje savininkams:

Sąskaitininkas

Jolita Auglienė
(+370 700) 448 77
jolita.augliene@jonavospaslaugos.lt
I - IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Rengia mokėjimo dokumentus daugiabučių namų butų savininkams, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus bei pažymas dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.


Informacinės sistemos specialistas - apskaitininkas

Svetlana Bieliajevienė
(+370 700) 448 77
svetlana.bieliajeviene@jonavospaslaugos.lt
I-IV 7.00-16.00, pietų pertrauka 11.00-11.45; V 7.00-14.00

Atliekamos funkcijos:

Prižiūri bei tvarko informacinę komunalinių ir kitų mokesčių apskaitos sistemą, priskaičiuoja mokesčius už komunalines paslaugas, ruošia bei teikia butų savininkams atsakymus dėl komunalinių ir kitų mokesčių, ruošia bei teikia reikiamus duomenis bei ataskaitas ir kt.