Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Rimvydas Aulasevičius
rimvydas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, pavestų užduočių savalaikį įvykdymą, šių darbų ataskaitų savalaikį pateikimą seniūnijai ir įmonės buhalterijai.


Vadybininkas valymui (Rimkų mikrorajonas)

Vilija Giedrikienė
vilija.giedrikiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Kosmonautų mikrorajonas)

Jelena Degtiariova
jelena.degtiariova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Apatinė miesto dalis)

Audronė Krugliakova
audrone.krugliakova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Želdinių priežiūros vadybininkė

Rasa Imbrasienė
rasa.imbrasiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir koordinuoja miesto gėlynų, želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, koordinuoja medžių ir krūmų, augančių miesto teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą.


Vadybininkas miesto tvarkymui

Vidas Dirsė
vidas.dirse@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kelių, gatvių, šaligatvių remonto, kelių ženklinimo darbus, kapinių priežiūros darbus, vykdo mechanizuotą gatvių šlavimą, valymą ir žaliųjų plotų šienavimą, vykdo miesto žiemos tarnybos darbą.


Kapinių priežiūros vadybininkė

Gražina Stalioraitienė
mk@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Palaiko tvarką ir švarą Šmatų kapinėse, skiria kapavietes, išduoda leidimus laidoti, duomenis apie atsakingus asmenis įrašo į laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo registrą.