Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėjas

Rimvydas Aulasevičius
rimvydas.aulasevicius@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, pavestų užduočių savalaikį įvykdymą, šių darbų ataskaitų savalaikį pateikimą seniūnijai ir įmonės buhalterijai.


Vyr. vadybininkas valymui

Vilija Giedrikienė
(+370 652) 861 76
vilija.giedrikiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Kosmonautų mikrorajonas)

Jelena Degtiariova
(+370 652) 089 35
jelena.degtiariova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Apatinė miesto dalis)

Audronė Krugliakova
(+370 656) 296 91
audrone.krugliakova@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vadybininkas valymui (Rukla)

Aira Večkienė
(+370 655) 311 26
aira.veckiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kaip vykdomi daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų, teritorijos, konteinerių aikštelių, takų, šaligatvių, gatvių važiuojamosios dalies, aikštelių prie daugiabučių, aikščių, želdinių valymo ir priežiūros darbai.


Vyr. vadybininkas miesto priežiūrai

Rytis Tamošiūnas
(+370 659) 284 45
rytis.tamosiunas@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kelių, gatvių, šaligatvių remonto, kelių ženklinimo darbus, kapinių priežiūros darbus, vykdo mechanizuotą gatvių šlavimą, valymą ir žaliųjų plotų šienavimą, vykdo miesto žiemos tarnybos darbą.


Vadybininkas miesto priežiūrai

Vidas Dirsė
(+370 687) 504 38
vidas.dirse@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir kontroliuoja kelių, gatvių, šaligatvių remonto, kelių ženklinimo darbus, kapinių priežiūros darbus, vykdo mechanizuotą gatvių šlavimą, valymą ir žaliųjų plotų šienavimą, vykdo miesto žiemos tarnybos darbą.


Želdynų tvarkymo skyriaus vedėja

Rasa Imbrasienė
(+370 620) 270 33
rasa.imbrasiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja ir koordinuoja miesto gėlynų, želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, koordinuoja medžių ir krūmų, augančių miesto teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą.


Kapinių priežiūros vadybininkė

Gražina Stalioraitienė
(+370 633) 709 67
mk@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Palaiko tvarką ir švarą Šmatų kapinėse, skiria kapavietes, išduoda leidimus laidoti, duomenis apie atsakingus asmenis įrašo į laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo registrą.