Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėja

Alvyda Derbutaitė
(+370 349) 331 25
alvyda.derbutaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Užtikrina efektyvų skyriaus darbą, kontroliuoja skolų priteisimo ir išieškojimo iš skolininkų procesą, atstovauja įmonę teisminėse institucijose ir kt.


Vyr. skolų išieškojimo specialistė

Rasa Laurinavičienė
(+370 349) 331 40
rasa@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Skolų išieškojimo specialistė

Alvydė Kaišaitė
(+370 349) 331 40
alvyde.kaisaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Personalo vadybininkė

Gitana Palaimienė
(+370 349) 729 30
gitana.palaimiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda darbuotojų asmens bylas, kaupia informaciją apie darbo santykių pradžią ir pabaigą, sudaro darbo sutartis ir kt.


Vyr. viešųjų pirkimų specialistė

Diana Petkevičienė
(+370 349) 331 25
diana.petkeviciene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, koordinuoja viešųjų pirkimų specialistų darbus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus, rengia reikalingas sutartis ir kt.


Viešųjų pirkimų specialistė

Inga Drangauskienė
(+370 349) 331 25
inga.drangauskiene@jonavospaslaugos.lt

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus ir kt.


Administratorė

Arminta Lapinskaitė
(+370 349) 529 39
arminta.lapinskaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Administruoja bendrovės el. paštą bei dokumentų valdymo sistemą, registruoja gautus bei siunčiamus raštus, vidaus dokumentus ir t.t.