Kontaktai

UAB "Jonavos paslaugos" kontaktai

Skyriaus vedėja

Alvyda Derbutaitė
(8 349) 331 25
(8 659) 652 83
alvyda.derbutaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Užtikrina efektyvų skyriaus darbą, kontroliuoja skolų priteisimo ir išieškojimo iš skolininkų procesą, atstovauja įmonę teisminėse institucijose ir kt.


Juristė

Virginija Bernotienė
(8 349) 331 25
(8 650) 690 68
virginija.bernotiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Rengia, derina bendrovės juridinius dokumentus, teikia teisinėmis normomis pagrįstus atsakymus į prašymus ir pretenzijas fiziniams asmenims ir kt.


Bendrųjų reikalų vyr. specialistė

Rima Ivanovienė
(8 349) 529 39
rima.ivanoviene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir tvarko su pirkimais susijusius dokumentus, organizuoja rengiamus posėdžius ir pasitarimus ir kt.


Vyr. skolų išieškojimo specialistė

Rasa Laurinavičienė
(8 349) 331 40
(8 699) 601 06
rasa@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Analizuoja skolininkų sąrašus, ruošia įspėjimus dėl skolų apmokėjimo juridiniams asmenims ir savivaldybės būsto nuomininkams, ruošia pareiškimus, ieškinius ir kitus reikiamus dokumentus teismui ir kt.


Skolų išieškojimo specialistė

Alvydė Kaišaitė
(8 349) 331 40
(8 699) 601 06
alvyde.kaisaite@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Atlieka prevencinio darbo su skolininkais funkcijas, ruošia įspėjimus, raginimus dėl skolų apmokėjimo fiziniams asmenims,  rašo pareiškimus ir ieškinius teismams dėl skolų išieškojimo iš fizinių asmenų ir kt.


Personalo vadybininkė

Alvira Gobienė
(8 349) 331 39
alvira.gobiene@jonavospaslaugos.lt

Atliekamos funkcijos:

Veda darbuotojų asmens bylas, kaupia informaciją apie darbo santykių pradžią ir pabaigą, sudaro darbo sutartis ir kt.