Kosmonautų gatvėje trijų namų gyventojai sulaukė renovacijos ataskaitų

Liepos 29 d. įvyko baigtų renovuoti Kosmonautų g. 22 ir Kosmonautų g. 26-to, o liepos 30 d. Kosmonautų g. 6-to namų ataskaitiniai susirinkimai.  Jų metu buvo pateiktos ataskaitos, pristatyti atlikti darbai, suteikta informacija kiek teko išlaidų kiekvienam butui atskirai, kokia suteikta valstybės parama ir kokiais būdais bus galima atsiskaityti.

Pirminius ketinimus dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje Kosmonautų g. 22 namo gyventojai pareiškė 2015 m. rudenį, o Kosmonautų 26-to namo, 2016 m. pradžioje. Buvo pradėti rengti investicijų planai. 2017 m. birželio mėn. įvyko projektavimo ir rangos darbų pirkimai, kuriuos laimėjo UAB“ Magirnis“ ir UAB „Statybų vizija“, techninę priežiūrą vykdė  UAB „Prie Lėvens“ ir UAB „Antikus“. Iki renovacijos šie  namai atitiko F energinę klasę, po renovacijos Kosmonautų g. 22 namo pakilo iki B klasės, o Kosmonautų g. 26 namo  iki C energinės klasės.

2017-04-24 susirinkimo metu 66,7 %, namo butų savininkų pritarė Kosmonautų g. 22 namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 316565,05 €. Buvo atlikti šie darbai: fasado sienų (cokolio) ir stogo šiltinimas, balkonų stiklinimas ir langų keitimas butuose, kitų patalpų langų keitimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kt. patalpose, šilumos punkto įrengimas, ventiliacijos sistemų pertvarkymas.

 Bendra projekto vertė 347496,56 €, valstybė renovaciją rėmė 125901,03 € kas sudaro 36,2 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 30931,51 €, kurias pilnai finansavo  valstybė.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 3838,75 € iki 7887,59 € . Bet gyventojams, gavusiems valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2019-08-23 atsieis tik nuo 2554,80 € iki 5259,02€.

Kosmonautų g. 26 namo atnaujinimo rangos darbų kaina – 285926,36 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: šilumos punkto karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas,  balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas,  stogo ir   išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, lauko durų keitimas, kitų patalpų langų keitimas, rekuperatoriai, langų keitimas ir balkonų stiklinimas butuose. Šio daugiabučio modernizavimui pritarė 63,4 proc. butų savininkų. Projekto vertė 307620,82 €  valstybė renovaciją rėmė 107472,36 € kas sudaro 34,9 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 21694,46, kurias finansavo  valstybė.

Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja  priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 3547,18 € iki 6806,26 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2019-08-23 atitinkamai svyruoja nuo 2.419,74 € iki 4625,87 €.

2016 m. pavasarį, gavus gyventojų prašymą pradėtas ruošti Kosmonautų g. 6 investicijų planas. 2017-04-20 namo butų savininkai 73,30 % pritarė namo atnaujinimui. Projektavimo ir rangos darbus laimėjo  UAB „Magirnis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“.  Iki renovacijos namas atitiko E , po renovacijos pakilo iki B energinės klasės.

Šio namo modernizavimo rangos darbai kainavo 294019,62 €. Buvo pasirinktos šios energijos efektyvumą didinančios priemonės: stogo ir   išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, langų ir  balkonų keitimas butuose, kitų patalpų langų keitimas, laiptinės lauko ir tambūro durų keitimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos punkto keitimas.

Bendra projekto vertė 322915,36 €, valstybė renovaciją rėmė 117101,62 € kas sudaro 36,3 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos iš viso sudarė 28895,74 €, kurias pilnai finansavo  valstybė.

Butams tenkanti investicijų suma taip pat svyruoja  priklausomai nuo jų dydžio ir tekusių individualių investicijų. Jos sudaro nuo 3636,72 € iki 7249,82 €. Vienam butui tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2019-08-23 atitinkamai svyruoja nuo 2424,19 € iki 4825,93 €.

Gyventojai supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Taip pat informuoti, kad apmokėti sąskaitose nurodytą pirmąją įmoką turi iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.