LIEPOS MĖNESĮ RENOVACIJOS ATASKAITOS IŠDALINTOS SODŲ G. 31 IR P. VAIČIŪNO G. 8 NAMŲ SAVININKAMS

Liepos mėn. 12 d. Sodų g. 31 namo savininkai pašto dėžutėse sulaukė renovacijos ataskaitų, kuriose įrašyti atlikti darbai, išlaidos tekusios kiekvienam butui, valstybės paramos suma ir mokėjimo būdai. Sprendimą rengti investicinį planą ir dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo gyventojai priėmė 2018 m. rugpjūtį. Daugiabučio namo modernizavimo darbus atliko rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Kontrolė“. Iki renovacijos šis namas atitiko F energetinio naudingumo klasę, o po renovacijos – C. 2019-01-08 vykusio susirinkimo metu 73,33 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai iš viso kainavo 547135,78 €. Energinį efektyvumą didinančių priemonių kaina 511202,81 €. Atlikti darbai: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir rūsiuose, balkonų stiklinimas, įėjimo durų keitimas pirmoje, antroje ir ketvirtoje laiptinėse, visų rūsio ir tambūro durų keitimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliacijos keitimas, šilumos punkto pertvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, rekuperacinės sistemos įrengimas butuose, ventiliacijos sistemų pertvarkymas, įėjimo laiptų remontas ir panduso įrengimas, bendrojo naudojimo elektros inžinerinės, apšvietimo sistemos atnaujinimas. Šioms priemonėms buvo suteikta 155696,36 € valstybės parama. Valstybė renovaciją iš viso rėmė 182670,08 €, kas sudaro 33,39 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja priklausomai nuo buto dydžio ir nuo to, kokios buvo individualios investicijos. Ji sudaro nuo 5633,11 € iki 12918,59 €. Įvertinus valstybės paramą, butams tenkanti paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-07-23 buvo nuo 3914,10 € iki 9149,39 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 23,34 € iki 54,60 €.

 

Liepos 18 d. ataskaitos išdalintos P. Vaičiūno g. 8 namo savininkams. Norą dalyvauti daugiabučių atnaujinimo programoje namo savininkai pareiškė 2017 m. gruodį. Šio namo rangos darbus atliko UAB „Verslo“. Techninę priežiūrą vykdė UAB „Froleta“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energetinio naudingumo klasę po renovacijos C. 2018-01-30 vykusio susirinkimo metu 77,80 proc. butų savininkų pritarė namo atnaujinimui, kurio modernizavimo darbai kainavo 576112,67 €. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, balkonų aptvėrimų apšiltinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas, karšto vandens termostatinių ventilių įrengimas, termostatų įrengimas, daliklinės ir rekuperacinės sistemos įrengimas butuose, laiptinių langų ir durų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas. Šioms priemonėms buvo suteikta 167977,82 € valstybės parama. Valstybė iš viso renovaciją rėmė 199394,97 € kas sudaro 34,61 proc. visų projekto išlaidų.

Vienam butui tenkanti investicijų suma svyruoja nuo 8853,46 € iki 15462,67 €. Gavus valstybės paramą, paskolos dalis su palūkanomis iki 2022-08-23 buvo nuo 6220,67 € iki 11085,12 €. Butams priskaičiuojama mėnesinė įmoka kredito ir palūkanų dengimui svyruoja nuo 38,20 € iki 68,09 €.

 

Gyventojai ataskaitos lape supažindinti su suteiktos paskolos terminais ir sąlygomis. Kiekvieną mėnesį iki 23 d. sąskaitas galima apmokėti UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Socialiai remtini naudos gavėjai turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Jie turi informuoti UAB "Jonavos paslaugos" raštu, patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nuotraukų galerija