LIETAVOS G. 23 NAMO GYVENTOJAI SULAUKĖ RENOVACIJOS ATASKAITŲ

2021 m. vasario 15 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos buvo pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2017 m. spalio mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas 2018 m. sausio 29 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 65,00 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Antikus“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – B.

Bendra projekto vertė 612509,61 Eur. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato cokolio ir sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose, bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas, bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ventiliacijos sistemos atnaujinimas, šilumos punkto pertvarkymas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas, lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas, šilumos daliklinės sistemos įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 215610,96 Eur, tai sudaro 35,20 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 32535,60 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 3570,43 Eur iki 7708,32 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-02-25 priskaičiuota nuo 2552,05 Eur iki 5506,70 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 14,83 Eur iki 32,03 Eur.

Lietavos g. 23 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. vasario mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. vasario 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.