LIETAVOS G. 47 NAMO GYVENTOJAMS PATEIKTOS RENOVACIJOS ATASKAITOS

2021 m. lapkričio 03 d. daugiabučio namo modernizavimo ataskaitos pristatytos į namo gyventojų pašto dėžutes, dalyvaujant UAB „Jonavos paslaugos“ sudarytai komisijai. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2016 m. liepos mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2018 m. sausio 18 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 70,70 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Drūtnamis“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Straita“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – C.

Bendra projekto vertė 606569,44 Eur. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato fasado sienų, taip pat cokolio, šiltinimas, stogo šiltinimas, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, bendrojo naudojimo durų keitimas (laiptinių, tambūro), balansinių ventilių ant stovų įrengimas, magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas, šilumos punkto pertvarkymas, magistralinių karšto vandens sistemos vamzdynų izoliavimas, langų keitimas butuose, balkonų stiklinimas, balkonų vidaus šiltinimas, šilumos daliklinės sistemos įrengimas, termostatinių ventilių įrengimas.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 209369,98 Eur, tai sudaro 34,52 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 33281,78 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 4848,06 Eur iki 11572,65 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-12-25 priskaičiuota nuo 3651,76 Eur iki 8693,91 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 21,78 Eur iki 51,88 Eur.

Lietavos g. 47 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. gruodžio mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. gruodžio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.