LIETAVOS G. 51 NAMO GYVENTOJAMS PATEIKTOS RENOVACIJOS ATASKAITOS

2021 m. rugpjūčio 05 d. įvyko baigto renovuoti daugiabučio namo Lietavos g. 51, Jonava, ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pateiktos modernizavimo ataskaitos. Ataskaitose pateikta informacija apie atliktus darbus, išlaidas tenkančias kiekvienam butui atskirai, suteiktą valstybės paramos sumą, atsiskaitymo būdus.

Namo gyventojai dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje nusprendė 2016 m. gegužės mėn. Sprendimas dalyvauti atnaujinimo programoje buvo priimtas tik 2017 m. gruodžio 18 d. vykusio susirinkimo metu – pritarė 80,00 proc. butų savininkų.

Šio namo atnaujinimo darbus vykdė UAB „Aukštaitijos ranga“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Prie Lėvens“. Iki renovacijos šis namas atitiko E energinio naudingumo klasę, po renovacijos – B.

Bendra projekto vertė 312618,93 Eur. Buvo pasirinktos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: pastato fasado sienų šiltinimas, įskaitant sienų defektų pašalinimą, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, pastato cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas, šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliavimas, langų keitimas butuose.

Valstybė atnaujinimo (modernizavimo) projektą rėmė 115142,26 Eur, tai sudaro 34,48 proc. visų projekto išlaidų. Projekto parengimo išlaidos ir inžinerinės paslaugos kainavo 21356,58 Eur, kurias valstybė finansavo pilnai.

Priklausomai nuo buto dydžio ir atliktų investicijų, vienam butui tenkanti investicijų suma iki paramos suteikimo svyruoja nuo 4646,53 Eur iki 8883,79 Eur. Gavus valstybės paramą, tenkanti paskolos dalis su atidėtomis ir mokėtinomis palūkanomis iki 2021-10-25 priskaičiuota nuo 3456,35 Eur iki 6611,44 Eur. Atitinkamai kasmėnesinės įmokos yra nuo 20,64 Eur iki 39,48 Eur.

Lietavos g. 51 namo gyventojai pirmus renovacijos mokėjimo pranešimus gaus 2021 m. spalio mėn. Ataskaitose pateikta informacija apie suteiktos paskolos terminus ir sąlygas. Nurodyta, jog gyventojai pirmąją įmoką turi apmokėti iki 2021 m. spalio 23 d. UAB „Jonavos paslaugos“ kasose, www.jonavospaslaugos.lt savitarnos svetainėje arba atliekant mokėjimo pavedimą į daugiabučio namo kaupiamąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant suteiktą MOKĖTOJO KODĄ, BUTO ADRESĄ IR SAVININKO VARDĄ, PAVARDĘ.

Naudos gavėjai, turintys teisę į būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, turi teisę į valstybės paramą apmokant kredito ir palūkanų įmokas. Tokie asmenys turi patys susitvarkyti visus privalomus dokumentus Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje ir informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ raštu apie skiriamą kompensaciją.