Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 45
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-01-10, variantas A (I)
Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – C
Rangovas – UAB "Žilinskis ir Co"
Techninį darbo projektą rengė – UAB "Polistatyba", suma - 6.292,00 €
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – lauko sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų langų keitimas, senų lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas PVC profilio konstrukcijomis pagal vieningą projektą, balansinių ventilių įrengimas, šilumos punkto modernizavimas, termobalansinių cirkuliacijos vožtuvų (vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose) ir magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas.
Namo rangos darbai baigti – 2020-06-02
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 407.393,67 €
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Valentinas Bulatovas, tel. 8-349-33134, el.p. valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt