Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 45
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-01-16, koregavus IP 2019-01-22, variantas B (II)
Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą – F
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – 
Rangovas – UAB "Atriumas"
Techninį darbo projektą rengė – UAB "Projektų ekspertai", suma - 6.965,97 €
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – 
Namo rangos darbai baigti – 
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Valentinas Bulatovas, tel. 8-349-33134, el.p. valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt