Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 30
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-01-16, variantas A (I)
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinė klasė po modernizavimo –
Rangovas – UAB "Drūtnamis"
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai –
Namo rangos darbai baigti – 2020-02-18
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Bronislovas Liutkus, tel. 8-349-52609, el.p. bronislovas@jonavospaslaugos.lt