Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 30
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-01-16, variantas A (I)
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinė klasė po modernizavimo – C
Rangovas – UAB "Drūtnamis"
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, dujų įvadų atitraukimas, sutapdinto stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas, pandusų su turėklais įrengimas, natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos punkto keitimas, karšto vandens sistemos pertvarkymas, langų keitimas butuose ir  balkonų stiklinimas.
Namo rangos darbai baigti – 2020-02-18
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 274.557,85 €
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Bronislovas Liutkus, tel. 8-349-52609, el.p. bronislovas@jonavospaslaugos.lt