Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius name - 30

Butų savininkai priėmė sprendimą dėl namo atnaujinino(modernizavimo) -

Pastatao energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą F