Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius name - 14

Butų savininkai priėmė sprendimą dėl pastatp atnaujinimo (modernizavimo) -

Pastato energinio naudingumo klasė prieš atnaujinimą - F