Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 22
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2016-08-29
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinė klasė po modernizavimo – C
Rangovas – UAB "Žilinskis ir ko"
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – fasado sienų (cokolio) šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas, langų keitimas butuose ir bendro naudojimo patalpose, bendro naudojimo durų keitimas, šildymo stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas, balansinių ventilių ant stovų keitimas, šildymo prietaisų keitimas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių, daliklinės sistemos įrengimas.
Namo rangos darbai baigti – 2017-11-24
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 272.273,81 €
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Valentinas Bulatovas, tel. 8-349-33134, el.p. valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt

Nuotraukų galerija