Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 30
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2013-11-25
Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą – D
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – C
Rangovas – UAB "CCM Baltic"
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Šiltas namas"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – lauko sienų šiltinimas įrengiant vėdinamą fasadą, cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas, senų butų, laiptinių, rūsio langų keitimas, balkonų stiklinimas, šilumos punkto keitimas, balansinių ventilių įrengimas, magistralinio šildymo sistemos vamzdyno keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą, šildymo prietaisų keitimas, šilumos nuskaitymo daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas, karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas, durų keitimas, vėdinimo kanalų valymas.
Namo rangos darbai baigti – 2016-12-02
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 302.735,27 €
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Valentinas Bulatovas, tel. 8-349-33134, el.p. valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt

Nuotraukų galerija