Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 45
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-01-30, variantas B (II)
Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – 
Rangovas – UAB "Dengsta"

Techninį darbo projektą rengė – UAB "Polistatyba", suma - 6.225,45 €
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Prie Lėvens"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – 
Namo rangos darbai baigti – 
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Rasa Sakalauskaitė, tel. 8-349-33134, el.p. rasa.sakalauskaite@jonavospaslaugos.lt