Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 60
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2013-12-05, 2016-06-13
Pastato energinė klasė prieš modernizavimą – E
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – C
Rangovas – UAB "Bodesa"
Techninis prižiūrėtojas – UAB "Antikus"
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – fasado sienų ir cokolio šiltinimas, nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų keitimas butuose ir bendrojo naudojimo patalpose, balkonų stiklinimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas, šilumos katilinės ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas, termostatų ventilių įrengimas, šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas, laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, ventiliacijos sistemos keitimas ir pertvarkymas.
Namo rangos darbai baigti – 2018-05-14
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 322.414,42 €
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas – Valentinas Bulatovas, tel. 8-349-33134, el.p. valentinas.bulatovas@jonavospaslaugos.lt 

Nuotraukų galerija