Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 12
Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas – 2018-09-04, variantas A (I)
Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą – F
Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo – 
Rangovas – 
Techninį darbo projektą rengė – UAB "Primus", suma - 10.850,00 €
Techninis prižiūrėtojas – 
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – 
Namo rangos darbai baigti – 
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas –