Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius - 45 butai

Butų savininkai priėmė sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) - nepritarė

Pastato energinio naudingumo klasė prieš modernizavimą -F