Daugiabučių namų modernizavimas

Butų skaičius – 50

Sprendimas dėl namo atnaujinimo priimtas –

Pastato energinė klasė prieš modernizavimą –
Pastato energinė klasė po modernizavimo – 

Techninio darbo projekto rengėjas -

Techninio darbo projekto ekspertizė -

Statybos leidimas gautas -                     
Rangovas – 
Techninis prižiūrėtojas – 
Pagrindiniai atnaujinimo darbai – 
Namo rangos darbai baigti – 
Visa projekto įgyvendinimo kaina – 
UAB "Jonavos paslaugos" paskirtas projekto vadovas –