Naujienos

Jonavos paslaugų naujienos
Džiaugiamės daugiabučio namo gyventojų padėka dėl įmonės darbuotojos valytojos – kiemsargės Vidos Večkienės sąžiningo ir kruopštaus darbo. Tikimės, kad ši darbuotoja bus gražus pavyzdys visoms įmonėje dirbančioms valytojoms. Teis...
Jonavos kultūros centre įvyko UAB „Jonavos paslaugos“ metų renginys, kuriame bendrovės direktorius Edmundas Mulokas apžvelgė įgyvendintus praėjusių metų darbus ir projektus, bei pristatė 2016 metų planus. 2015 metai direktoriaus vertinimu...
Dėl Teo ryšio sutrikimų, Avarinei tarnybai prašome skambinti telefonu (8 611) 101 58
   Šių metų pradžioje į baigiamąjį ataskaitinį susirinkimą buvo pakviesti Kęstučio g. 16 a daugiabučio namo butų savininkai. Jiems pateikta finansinė namo modernizavimo ataskaita bei finansinė ataskaita kiekvienam butui atskirai, pri...
     Vykdydama Jonavos rajono savivaldybės tarybos pavestą darbą – energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas – UAB „Jonavos paslaugos“ 2015 metais...