hhjhhfds2017 m. balandžio 7 dieną UAB „Jonavos paslaugos“, kaip daugiabučių namų
modernizavimo programos administratorius, pasirašė dar keturių namų kreditavimo sutartis su AB
„Šiaulių bankas“. Finansavimą gavo ir rangos darbus pradeda šie daugiabučiai namai Jonavos
mieste: Chemikų g. 24, Chemikų g. 72, Mokyklos g. 14 ir P. Vaičiūno g. 10.
Daugiabučių namų atnaujinimo rangos darbams ir gyventojų dalies už statinio techninio darbo
projekto paslaugas skirtos šios maksimalios Kredito sumos:
Chemikų g. 24 – 260 825,42 EUR.
Chemikų g. 72 – 367 574,97 EUR.
Mokyklos g. 14 – 304 827,14 EUR.
P. Vaičiūno g. 10 – 307 381,25 EUR.
Rangos darbus Chemikų g. 24 ir Chemikų g. 72 daugiabučiuose vykdys UAB „Žilinskis ir
Co“, Mokyklos g. 14 konkursą laimėjo UAB „Bodesa“, prieš renovaciją šių trijų namų energinio
naudingumo klasė tėra E (žemiausia G klasė, nurodo energiškai neefektyvų namą).
UAB „Magirnis“ atnaujino darbus atliks daugiabučiui esančiam P. Vaičiūno g. 10, šio namo
energinio naudingumo klasė prieš renovaciją – D.
Visų šių keturių namų modernizacijos darbus prižiūrės mūsų įmonės projektų vadovas
Valentinas Bulatovas, kilus klausimams gyventojai gali teirautis telefonais (8 349) 331 34 / 8 656
134 88.
Iš viso UAB „Jonavos paslaugos“ jau pasirašiusi vienuolika daugiabučių namų kreditavimo
sutarčių su AB „Šiaulių bankas“.